Doktoranci trybu eksternistycznego

=======================================================================================

 

Tryb doktoryzowania osób,

które otworzyły przewód doktorski po 30.04.2019 roku

wnioski do pobrania:

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TEMATU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
I WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORÓW

 

=======================================================================================

Wniosek o zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej i wyznaczenie promotorów (pobierz)

Wyciąg z § 5 Uchwały Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: pobierz plik

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (pobierz)

Wyciąg z § 9  Uchwały Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: pobierz plik

 

Podstawy prawne

 

1.      Konstytucja apostolska Papieża Franciszka, Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017r., (zwłaszcza art. 77-80), oraz Zarządzenia Wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z 27 grudnia 2017 r., (w szczególności: art. 60-63). Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (8 grudnia 2017) | Francis (vatican.va)

 

2.      Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (sejm.gov.pl)

 

3.      Uchwała Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  1572009558_201-2019-u (3).pdf


 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach