Koło naukowe Utriusque Iuris

Koło zajmuje się:

  • Rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu prawa i  prawa kanonicznego;
  • Przeprowadzaniem badań naukowych;
  • Organizowaniem seminariów, konferencji, odczytów, a także uczestniczeniem w podobnych wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty;
  • Integracją w kontaktach uczelnianych jak i międzyuczelnianych;
  • Współdziałaniem z innymi kołami naukowymi i stowarzyszeniami.

         Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest zainteresowany problematyką naukową Koła. Obecnie Koło Naukowe Utriusque Iuris liczy około trzydziestu osób, są to głównie studenci i doktoranci studiujący głównie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. 

Opiekunem Naukowym Koła jest:

- Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. 

Władze Koła stanowią Zarząd i Walne Zgromadzenie członków Koła. 

Działalność koła naukowego w roku akademickim 2020-2021

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach