Koło naukowe Studencka Poradnia Prawna

Koło naukowe Studencka Poradnia Prawna działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej. Klientem Poradni może zostać każdy, kto zmaga się z problemem prawnym a warunki finansowe nie pozwalają na korzystanie z odpłatnych form usług prawnych. Do Poradni można zgłosić się z kwestią z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa lokalowego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz spraw studenckich. Ponadto, Poradnia zajmuje się sprawami z kanonicznego prawa małżeńskiego, administracji kościelnej, prawa wyznaniowego i prawa kościelnego. Członkowie Poradni sporządzają dla Klienta pisemną opinię, którą jest przygotowywana pod opieką pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego, będących również praktykami. 

Opiekunami Naukowym Koła są:

- Ks. dr hab. Piotr Ryguła prof. uczelni, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz 

- P. mgr Arkadiusz Móz, prozwonik dydaktyczny Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 ze względów epidemicznych, działalność Poradni odbywa się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem opinii zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: spp.wpk@uksw.edu.pl. Aktualne informacje o działalności Poradni można znaleźć na facebookowym fan page'u: https://www.facebook.com/spp.uksw

  1. Więcej informacji o Poradni, jej celach i Zarządzie.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach