Koło naukowe Regula Iuris

W grudniu 2016 roku, z inicjatywy Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, powstało Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris. Członkiem Koła może zostać każdy student lub doktorant UKSW zainteresowany problematyką naukową poruszaną podczas wielu inicjatyw adresowanych dla całej społeczności akademickiej.

Cele Koła skupiają się wokół:

1. Inicjowania rozwoju naukowego studentów i doktorantów, szczególnie w zakresie prawa kanonicznego i dziedzin pomocniczych (historii prawa, filozofii prawa, teologii i teorii prawa kanonicznego);

2. Integracji środowiska studencko-doktoranckiego;

3. Pogłębiania formacji religijnej i społecznej;

4. Współpracy z innymi kołami naukowymi;

5. Promocji Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Opiekunami naukowymi wybranym przez Walne Zebranie Członków i zaakceptowanymi przez ówczesnego Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Henryka Stawniaka, są:

1. ks. dr Jan Dohnalik oraz

2. ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz., Prorektor UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji oraz aktualny zarząd i działalność Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach