Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

W dniu 25 lutego 2021 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 23.06.2021-04.07.2021

Rejestracja dodatkowa kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 30.08.2021-05.09.2021

Poniżej link do szczegółowych informacji dotyczących zasad i terminów rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach