Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej Ks. mgr. lic. Rafała Łukasza Kanieckiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Księdza  mgr.  lic. Rafała Łukasz Kanieckiego, pt.: 

Podmioty kościelnej władzy zastępczej w ordynariacie polowym”

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia: wkrótce

ZAWIADOMIENIE

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach