Promocje doktorskie i habilitacyjne

Promocje doktorskie i habilitacyjne

W dniu 18 czerwca 2021 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych, którzy w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 uzyskali stopnień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

Promowani zostali:

Doktor habilitowany:

1.       Ks. dr hab. Przemysław Michowicz

Doktorzy:

1.       Pan dr Michał Tomasz Aniszewski

2.       Pan dr Ernest Cezary Bodura

3.       Pan dr Igor Michał Kilanowski

4.       Ks. dr Mariusz Arkadiusz Marszałek

5.       Pani dr Karolina Dorota Mazur

6.       Pani dr Marta Olkowicz

7.       Pani dr Bogumiła Olejnik

8.       Pan dr Michał Marcin Poczmański

9.       Ks. dr Łukasz Grzegorz Pisz

10.   Ks. dr Dawid Kamil Pietras

11.   Ks. dr Łukasz Paweł Radecki

12.   Ks. dr Krzysztof Rogala

13.   Ks. dr Michał Wieczorek

14.   Ks. dr Marcin Andrzej Załężny

 

W uroczystości wziął udział przedstawiciel władz rektorskich ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz. Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz przedstawiciele władz Wydziału Prawa Kanonicznego oraz promotorzy.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach