Informacje dla studentów WPK

Studenci i doktoranci WPK UKSW mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

- celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPK UKSW ma podpisaną umowę o współpracę: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania);

- w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej (praktyki mogą być realizowane zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu – praktyki absolwenckie).

Informacje o terminach i zasadach rekrutacji oraz jej wynikach ogłaszane są na stronie internetowej WPK UKSW.

Szczegółowe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich i w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz (a.mroz@uksw.edu.pl).

Za organizację i przeprowadzenie rekrutacji do Programu Erasmus+, podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego odpowiada Wydziałowa Komisja ds. Programu Erasmus+ w składzie:

1) mgr Arkadiusz Mróz – Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+
2) dr Michał Poniatowski – członek Komisji

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach