Dzień organizacyjny dla Studentów studiów stacjonarnych

Dzień organizacyjny na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 28 września 2021 roku (wtorek).

1)  w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, Aula Jana Pawła II,ul. Dewajtis 5, Warszawa

2)  11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3)  13:00-13:15 spotkanie z Duszpasterzem UKSW

4) 13:15-15:00 szkolenie z BHP.

Nadmieniamy, iż powyższe szkolenia są szkoleniami obligatoryjnymi.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach