Koło Naukowe Consecratio Vitae

Koło Naukowe Consecratio Vitae

W 2017 roku powstało Koło Naukowe Consecratio Vitae działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członkiem Koła może jednak zostać każdy student lub doktorant UKSW zainteresowany Kanonicznymi Formami Życia Konsekrowanego.

 

Cele Koła to w szczególności:

1. Rozwój naukowy studentów i doktorantów, szczególnie w zakresie prawa zakonnego;

2. Współpraca z innymi kołami naukowymi;

3. Promocji Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

 

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Consecratio Vitae jest: s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz.

 

Więcej informacji na temat Koła Naukowego Consecratio Vitae można znaleźć na naszym funpage na facebooku (https://www.facebook.com/Kolo.Naukowe.Consecratio.Vitae).

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach