Kształcenie zdalne

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 2 września 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w UKSW w Warszawie w semestrze  zimowym w roku akademickim 2021 /2022 - POBIERZ

Zarządzenie Nr 107/2021 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprezstrzeniania się wirusa SARS-CoV-2- POBIERZ

- ZAŁĄCZNIK DO Zarządzenia Nr 107/2021 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 29 września 2021 roku  - POBIERZ

Decyzja Nr 16/2021 Dziekana WPK z dnia 29.09.2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/20222 - POBIERZ

Zarządzenie Nr 116/2021 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 8 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - POBIERZ

- ZAŁĄCZNIK DO Zarządzenia Nr 116/2021 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 8 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - POBIERZ

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach