Koło Naukowe Utriusque Iuris - zaproszenie i informacje dla studentów

„Koło Naukowe Utriusque Iuris powstało w roku akademickim 2004/2005 na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie decyzją ówczesnego Prorektora UKSW  Prof. Dr hab. Zbigniewa Cieślaka. (…) Koło Naukowe Utriusque Iuris jest jednym z najstarszych kół działających na UKSW. Jego historia sięga 1968 r., kiedy to powstało Koło Naukowe Prawników na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Koło to zostało reaktywowane w roku 2003, zmieniając nazwę na Koło Naukowe Prawa Kanonicznego. Opiekunem tegoż Koła został ks. prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Domaszk. W 2006 r. Koło Naukowe Utriusque Iuris połączyło się z Kołem Prawa Kanonicznego, przejmując spuściznę tego drugiego."

Historia koła zaczerpnięta z strony internetowej koła.

Koło Naukowe Utriusque Iuris to koło z tradycjami. Od XI lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Studentów i Doktorantów. Konkurs odbywa się w kwalifikacji indywidualnej i grupowej. Biorą w nim udział także Studenci z Wydziału Prawa Kanonicznego na UKSW.

Koło Naukowe Utriusque Iuris organizuje konferencje naukowe, w których prelegentami są wybitni profesorowie i doktorzy.

Członkostwo w Kole Naukowym Utriusque Iuris daje okazję do wizyt w wielu instytucjach kościelnych i państwowych m.in.: Sądach Biskupich, Kuriach Diecezjalnych, Nuncjaturze Apostolskiej, Sądzie Najwyższym czy Sejmie.   

Wykłady i seminaria w roku akademickim 2021/2022 przyjęły formę hybrydową. Koło spotyka się stacjonarnie oraz za pomocą platformy Teams. O terminach spotkań można dowiedzieć się z fanpage na Facebooku oraz Członkowie koła dostają przypomnienie na pocztę e-mail.

W ramach koła odbywają się wykłady, które są niejednokrotnie inicjatywą Studentów i Doktorantów, co czyni je szczególnie pożądanymi. Dotyczą one problemów naukowych, pokazują, jak wygląda praca kanonistów w praktyce, uczą wystąpień publicznych, a przede wszystkim jednoczą społeczność akademicką. 

Zapraszamy chętne osoby do dołączenia do Koła Naukowego Utriusque Iuris.

 Zarząd Koła Naukowego Utriusque Iuris

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach