Nieczynny dziekanat w dniach 23 – 24.12.2021 roku

Dziekanat WPK będzie nieczynny w dniach 23 – 24.12.2021 roku na mocy Zarządzenia Nr

2/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia

2021 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2021.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach