informacja o kształceniu zdalnym od dnia 24.01.2022 roku

Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
Na prośbę Księdza Dziekana, uprzejmie informujemy, że z powodu nasilającej się pandemii wszystkie zajęcia, zaliczenia oraz egzaminy na Wydziale Prawa Kanonicznego będą się odbywały od dnia 24.01.2022 roku w formie zdalnej.
Kształcenie zdalne potrwa do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Również sesja egzaminacyjna odbędzie się w tej formie.

 

Decyzja Nr 23/2022 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w formie zdalnej dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Decyzja Nr 24/2022 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w formie zdalnej dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

List Rektora UKSW do społeczności Uniwersytetu

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach