Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2022 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2022/2023.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 23 lutego 2021 roku (godz. 00.01) do dnia 13 marca 2022 roku (godz. 23.59).

Informacje o uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.

Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (terminy egzaminów zostaną ogłoszone na stronie www.sjo.uksw.edu.pl), w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:
Procedura Rekrutacyjna Programu Erasmus+ na wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2022/2023 obowiązująca na WPK UKSW (do pobrania)
Instrukcja rejestracji studentów i doktorantów w systemie USOSweb (do pobrania)
Instrukcja wystawiania opinii w systemie USOSweb dla nauczycieli akademickich (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2022/2023 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach