Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23:


Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 15.06.2022 – 18.08.2022 roku.

 

Ocena dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną: 19.08.2022 - 04.09.2022 roku.

 

Rozmowy kwalifikacyjne: 05.09.2022 -09.09.2022 roku.


Publikacje list rankingowych: 15.09.2022 roku.


Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu: 15.09.2022 -16.09.2022 roku.
 

Składanie oryginałów dyplomów magisterskich: 15.09.2022 -20.09.2022 roku,
20.09.2022 -23.09.2022 roku  – dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej.

 

Publikacja listy Doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2022/2023:
do 30.09.2022 roku do godziny 15:00.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach