Nauka i rozwój

Badania naukowe
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi badania statutowe w zakresie zagadnień prawa kanonicznego objętego wieloletnim programem badań. Wiele zagadnień z zakresu prawa kanonicznego np.: ustrój Kościoła, prawo małżeńskie, prawo karne materialne i procesowe, relacje Kościół-państwo, teoria prawa czy też historia prawa wiążą się ściśle z odpowiednimi kwestiami w prawie państwowym. Stąd tematy badań pośrednio dotyczą prawa polskiego, historii Kościoła, nauk teologicznych i prawnych. Wiele tematów realizowanych jest w zakresie prawa porównawczego. Ponadto Wydział współpracuje na arenie międzynarodowej z innymi Wydziałami Prawa Kanonicznego poprzez wymianę profesorów i doświadczeń badawczych oraz organizację sympozjów naukowych. Ponadto poszczególni pracownicy Wydziału utrzymują osobiste kontakty naukowe z wieloma naukowcami z zagranicy.

 

Linki

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach