Kurs dokształcający „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne”.

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował jednosemestralny kurs dla duchownych zatytułowany „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne”. W kursie uczestniczyło 40 osób.

Tematyka kursu związana była m.in. z różnymi procedurami karnymi, które winny być zastosowane np. w sytuacjach popełnienia przestępstw przez duchownych.

Kurs został sfinansowany przez Fundację św. Józefa działająca przy Konferencji Episkopatu Polski. Zakończenie kursu miało miejsce 21 maja 2022 roku.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach