Uroczyste „Gaudeamus igitur” na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW

W dniu 11 czerwca 2022 roku na WPK odbyła się Uroczystość pożegnania absolwentów i studentów V roku, podczas której nastąpiło wręczenie symbolicznych dyplomów absolwentom, którzy zakończyli studia w latach 2020 i 2021 oraz studentom kończącym studia w tym roku.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie na Aulę Jana Pawła II sztandaru UKSW oraz odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał Dziekan WPK – ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni, który podziękował absolwentom i studentom V roku za czas spędzony na Uczelni oraz życzył im powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. W dalszej kolejności Ksiądz Dziekan wraz z Księdzem Prodziekanem– ks. Rafałem Kamińskim wręczyli absolwentom i studentom V roku symboliczne dyplomy. Następnie głos zabrali przedstawiciele absolwentów i studentów, którzy w swych wystąpieniach dziękowali wykładowcom i pracownikom administracyjnym WPK za przekazaną wiedzę, życzliwość i wsparcie. Oficjalną część Uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru UKSW i odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur”, po czym zebrani udali się na tradycyjne wspólne zdjęcie na schodach starego gmachu UKSW.

Dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości oraz serdecznie gratulujemy absolwentom i studentom V roku WPK!

Zdjęcia z Uroczystości dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/wpkuksw/

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach