Wybór Dziekana WPK

Kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. UKSW dra hab. Henryka Stawniaka na urząd Dziekana WPK UKSW na kadencję 2012 - 2016 r. Gratulujemy.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach