ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA WPK W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU oraz 9 LISTOPADA 2022 ROKU.

Szanowni Państwo,
 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 września 2022 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie w sprawie harmomongarmu zajęć w roku akademickim 2022/2023 uprzejmie przypominamy, że zajęcia dydaktyczne:
 

- w poniedziałek 31 października 2022 r. odbywają się zgodnie z planem piątkowym.

- w środę 9 listopada zajęcia dydaktyczne odbywają się wedle planu piątkowego.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w dniu 9 listopada odbędą się wedle harmonogramu.
 

Dzień 31 października 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami. Dziekanat w tym dniu będzie nieczynny.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach