Bezpłatna pomoc prawna w Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW

Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa kanonicznego (w szczególności kanonicznego prawa małżeńskiego).
 
Porady prawne udzielane są podczas dyżurów, które odbywają się w siedzibie SPP WPK UKSW (UKSW, ul. Dewajtis 5, pokój 114, Nowy Budynek, poziom – 2) w dniach:
- poniedziałki (godz. 12.15 – 13.15)
- wtorki (godz. 14.00 – 15.00)
- środa (godz. 14.30 – 16.00)

Zachęcamy do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania i szczegółów dotyczących świadczonej pomocy prawnej mailowo - spp.wpk@uksw.edu.pl  

Szczegóły dotyczące działalności Poradni oraz ewentualne zmiany terminów dyżurów publikowane są na stronie: https://www.facebook.com/spp.uksw/

Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW udziela porad prawnych z zakresu:
- spraw studenckich (m.in. stypendia, zapomogi, sprawy dyscyplinarne);
- prawa cywilnego (prawo rzeczowe, umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo spadkowe, prawo lokalowe, prawo rodzinne) i prawa pracy;
- prawa kanonicznego (m.in. kanoniczne praw małżeńskie).

Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW nie udziela porad prawnych w sprawach:
- z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa podatkowego, prawa handlowego i gospodarczego;
- w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.

Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji materialnej. W zakres działalności Poradni wchodzi także m.in.: organizowanie konferencji naukowych, spotkań, dyskusji, szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień prawnych. Celem działalności Koła jest upowszechnianie wśród studentów i doktorantów WPK UKSW deontologii kościelnych i państwowych zawodów prawniczych.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach