Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2012/2013, która odbędzie się 4 października 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00, w Auli im. Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, na terenie kampusu im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka.       PROGRAM UROCZYSTOŚCI
Godz. 9.30
Msza Święta koncelebrowana w kościele uniwersyteckim, przy ul. Wóycickiego 1/3,
pod przewodnictwem J.E. Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.
Homilię wygłosi J.E. Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski.
Godz. 11:00
Uroczysta sesja w Auli im. Roberta Schumana (Auditorium Maximum)
1.Hymn Państwowy
2.Przemówienie J.M. Rektora Ks. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, prof. UKSW
3.Immatrykulacja nowych studentów
4.Gaude Mater Polonia
5.Wręczenie odznaczeń
1.Wręczenie medali UKSW
2.Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego przez Pana prof. Stefana Jurgę
3.Powitanie nowych studentów przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego
4.Słowo końcowe  Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza,  Wielkiego Kanclerza UKSW
6.Gaudeamus igitur

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach