Programy badawcze

Informacja z Biura ds. Badań Naukowych:
Szanowni Państwo,
wraz z dniem 5 lipca br. upływa ostateczny termin podpisywania umów w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową, które zostały przyznane na 2013 r.
Zgodnie z § 20 Zarządzenia Nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową osoby, które nie podpiszą umowy w wyznaczonym terminie, tracą przyznane środki.
Przypominamy, że wydatki w ramach projektów badawczych realizowanych w Biurze ds. Badań Naukowych, mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu odpowiedniego wniosku w Dziale Zamówień Publicznych.
Wydatki poniesione przed podpisaniem wniosku w Dziale Zamówień Publicznych - zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2013 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - nie będą rozliczane, a poniesione koszty zwracane.
Jednocześnie zachęcam do odwiedzania strony Biura ds. Badań Naukowych, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące projektów badawczych.
Adres strony to: http://bbn.uksw.edu.pl/; tel. (022) 561 88 32
Z poważaniem
dr Tomasz Janus, Biuro ds. Badań Naukowych UKSW


Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat: projektów badawczych i konkursów. Studenci i doktoranci mogą brać udział w projektach jako wykonawcy lub jako kierownicy projektów. Poniżej w załącznikach przedstawione są informacje o możliwościach pozyskiwania przez studentów oraz doktorantów stypendiów ze źródeł zewnętrznych.


Zestawienie projektów badawczych i konkursów


Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach