Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Badury

Szanowni Państwo,

zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Badury pt.:

„Przestępstwa przeciwko wierze zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Studium prawno - historyczne”

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

ZAWIADOMIENIE
 
LINK dla widzów:
https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=ea0fe5910d143b46bbd86644697927e18

 

Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego „Małżeństwo kanoniczne: poszczególne przeszkody zrywające i wady zgody”

Znamy już laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego „Małżeństwo kanoniczne: poszczególne przeszkody zrywające i wady zgody”. Uczestnicy konkursu reprezentowali 4 uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział, a zwycięzcom gratulujemy! Nagrody dla laureatów i zwycięskich drużyn zostaną przesłane drogą pocztową.

 

Nagrodzeni zostali:
  Czytaj dalej

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami (studenci/pracownicy)

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami (studenci/pracownicy)

Plakat

Rekrutacja na studia stacjonarne oraz niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne oraz niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023:

Rozpoczęcie i zakończenie rejestracji: 07.06.2022 – 08.07.2022.
Egzamin ze znajomości języka polskiego dla cudzoziemców: 12.07.2022.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 19.07.2022 (wt.)
Przyjmowanie dokumentów: 20, 21, 22.07.2022 (śr.-pt.)  w godzinach 9-14:00 - ul. Dewajtis 5, pok. 054 Stary Gmach.

Rekrutacja dodatkowa: 05.08.2022-11.09.2022.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 19.09.2022 (pon.).
Przyjmowanie dokumentów: 20, 21.09.2022 (wt.-śr.) w godzinach 9-14:00

- ul. Dewajtis 5, pok. 054 Stary Gmach. Czytaj dalej

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23:


Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 15.06.2022 – 18.08.2022 roku.

 

Ocena dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną: 19.08.2022 - 04.09.2022 roku.

 

Rozmowy kwalifikacyjne: 05.09.2022 -09.09.2022 roku.


Publikacje list rankingowych: 15.09.2022 roku. Czytaj dalej

Czasopismo WPK UKSW „Ius Matrimoniale" od 14 lutego br. jest indeksowane przez kolejną bazę referencyjną

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że czasopismo WPK UKSW „Ius Matrimoniale’ od 14 lutego br. jest indeksowane przez kolejną bazę referencyjną. Tym razem jest to ERIH PLUS.
 

Informacje dostępne są pod linkiem:

http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502750

 

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ Czytaj dalej

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2022 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2022/2023.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 23 lutego 2021 roku (godz. 00.01) do dnia 13 marca 2022 roku (godz. 23.59).

Informacje o uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.
Czytaj dalej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Twardowskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Twardowskiego pt.:

„Dowodzenie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa  w wyrokach III instancji Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku”

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.


ZAWIADOMIENIE
 

LINK dla publiczności:
Czytaj dalej

Projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym przez Biuro Karier UKSW projektem „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” skierowanym do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków dostępnych na UKSW, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość zamieszczenia na stronie internetowej Wydziału ale też na profilu FB wydziałowym -  informacji dotyczącej zaproszenia na przedmioty ogólnouczelniane (w formie warsztatów on-line, połączonych z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym).

Udział w warsztatach jest bezpłatny i będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS.
Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach