Dzień organizacyjny III cykl dla doktorantów

Dzień organizacyjny III cykl dla doktorantów

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z Dzień Organizacyjny dla Słuchaczy Trzeciego Cyklu dla Doktorantów odbędzie się w dniu 14.10.2020 roku  (Aula Jana Pawła II,  kampus przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Przed wejściem do Auli zostanie Państwu podany numer miejsca na Auli (będą się tam znajdowały dokumenty do podpisu oraz zatwierdzenia, jak również zaświadczenia poświadczające status słuchacza).

Oryginał formularza oraz dokumentów wymaganych do podjęcia kursu, proszę zabrać ze sobą na spotkanie.

Na całym kampusie obowiązuje reżim sanitarny, dlatego prosimy o zaopatrzenie się maseczki.

Studia podyplomowe "Sądownictwo i administracja w Kościele"

W roku akademickim 2020/2021 planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych "Sądownictwo i administracja w Kościele".

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć i terminów znajdują się na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/438

Rejestracja do 02.10.2020 roku do godziny 22:00.

Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w pierwszym semestrze (poza pierwszym zjazdem w dniu 17 października 2020 r.) będą realizowane w formie online. Nie ma jeszcze decyzji w jakiej formie będą zajęcia w drugim semestrze. Czytaj dalej

Rekrutacja do programu MOST

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji na program MOST:

- załącznik

- plakat informacyjny

Organizacja zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Ceremonie pogrzebowe św. pamięci Bolesława Pawelskiego

Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Borek powołany na Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powoła na Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. UKSW dr. hab. Dariusza Borka.

Nowemu Księdzu Dziekanowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w pełnieniu dziekańskich obowiązków.

Wyniki rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki kwalifikacji na rok akademicki 2020/2021 na kierunku Prawo Kanoniczne w następujących specjalnościach: specjalność kanoniczno-cywilna; specjalność administracyjno-sądowa.

Lista 1, Lista 2.

Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej

Z załączeniu przekazujemy informacje dotyczące konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej:

Informacja, Regulamin.

Szkoła doktorska UKSW

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:

1. nauki prawne
2. nauki teologiczne
3. prawo kanoniczne
4. literaturoznawstwo
5. archeologia
6. historia
7. filozofia
8. psychologia
9. pedagogika
10. nauki fizyczne
11. matematyka

W ramach programu kształcenia doktoranci podnoszą umiejętności językowe, zdobywają warsztat naukowy specyficzny dla danej dyscypliny oraz biorą udział w międzynarodowej wymianie akademickiej. Ponadto, w ramach kształcenia otrzymują stypendium doktorancie i starają się o uzyskanie grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Nauki. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach