Zebranie Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa Kanonicznego zwołała zebranie wyborcze, celem wyboru dwóch członków senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami UKSW, na dzień 16 czerwca 2020 r.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza do Statutu UKSW: <Prawo zgłaszania kandydatów do senatu ma każdy członek wspólnoty Uniwersytetu>, proszę zgłaszać kandydatów na senatorów UKSW, na adres m.dorozinska@uksw.edu.pl (członek Wydziałowej Komisji Wyborczej),  do dnia 15 czerwca 2020r.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa Kanonicznego zwołała zebranie wyborcze, celem wyboru jednego kandydata na członka senatu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami UKSW, na dzień 16 czerwca 2020 r. Czytaj dalej

Wnioski o akademik - terminy składania

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: · Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl · Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl Czytaj dalej

Życzenia wielkanocne

 

Szanowni Państwo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi
Wydziału Prawa Kanonicznego

Szanowne Panie Sekretarki

Drodzy Doktoranci i Studenci

 

Wśród lęków i zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa, Zmartwychwstały Jezus staje pośrodku nas, jak niegdyś w Wieczerniku przed zalęknionymi Apostołami, z darem upragnionego pokoju. Liturgia okresu wielkanocnego wiele razy mówi o pokoju i radości. ON jest naszym Pokojem (por. Ef 2,14). Niech te dary otrzymane od Zwycięzcy piekła i szatana rozpalą serca, aby w świecie, dzisiaj smutnym i niespokojnym, każdy z nas odnajdywał drogę do Boga. Czytaj dalej

Rekrutacja na kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych została przeniesiona na rok akademicki 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

w związku z podjętym przeciwdziałaniem przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2

wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego informuje, że rekrutacja na kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych została przeniesiona na rok akademicki 2020/2021.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji pojawią się we wrześniu 2020 roku.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach