Wyklady z profesorami z zagranicy - Wtorek 27 listopad 2018

Szanowni Państwo Studenci,

Dnia 27 listopada 20018 r. (wtorek) wykłady z profesorami z zagranicy rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

227 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

324 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

405 - Prof. Damian Nemec.

  Czytaj dalej

Wyklady z profesorami z zagranicy - Poniedzialek 26 listopad 2018

Szanowni Państwo Studenci,

Od jutra na naszym Wydziale Prawa Kanonicznego gościmy Profesorów z zagranicy, który poprowadzą wykłady dla Studentów naszego Wydziału. Są to prof. Patrick Valdrini, prof. Domingo Andres Gutiurrez i prof. Damian Nemec.

Dnia 26 listopada 20018 r. wykłady rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

227 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

324 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

405 - Prof. Damian Nemec.

  Czytaj dalej

IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Wizyta w Sądzie Metropolitalnym

Z inicjatywy Koła Naukowego Utriusque Iuris w dniu 15 listopada 2018 roku została zorganizowana wizyta w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym.Szczegółowe informacje. https://wpk.uksw.edu.pl/node/494

 

Doktorat p. Kingi Szymańskiej

Dnia 13 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Kingi Szymańskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli p. prof. KUL dr hab. Elżbieta Szczot i ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński. Czytaj dalej

Msza św. w intencji zmarłych profesorów, pracowników, studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 13 listopada 2018 roku o godz. 10.30 w kaplicy uniwersyteckiej przy ul. Dewajtis została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych profesorów, pracowników, studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Przewodniczył jej Dziekan WPK ks. prof. Henryk Stawniak. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Zbigniew Janczewski. Mszę św. z udziałem studentów i pracowników Wydziału koncelebrowali księża profesorowie. W modlitwei wiernych wspomniano imiennie śp. Zamrłych związanych z naszym Wydziałem.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”

Dnia 7 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. W imieniu organizatorów przybyłych prelegentów, gości, studentów i doktorantów przywitał Prodziekan WPK ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa. Czytaj dalej

Informacja dotycząca zajęć w dniu 31 października 2018 r.

W załaczeniu przekazujemy informację o decyzji Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW dotyczącą zajęć dydaktycznych w dniu 31 października br. /Decyzja/

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni). Czytaj dalej

Kurs dokształcający "Kanoniczna praktyka sądowa"

W załączeniu zamieszczamy informacje oraz plan kursu dokształcającego pt. "Kanoniczna praktyka sądowa".

Celem kursu jest wskazanie praktycznych walorów pism procesowych oraz podniesienie kwalifikacji pełnomocników i adwokatów kościelnych w zakresie właściwego ich sporządzania pod kątem wymogów prawnych i potrzeb sądu kościelnego. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach