Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2018/19

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2018/19:

Szanowni Państwo, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2018/2019.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni

Zaproszenie na wykłady w ramach XXII Festiwalu Nauki na UKSW

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Festiwalu Nauki na UKSW. W ramach tegorocznej edycji Festiwalu wykłady z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego kolejny raz poprowadzi p. mgr Arkadiusz Mróz z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. 

Umowy – kiedy i jak je zawieramy? (24 września 2018 roku, godz. 10:00, sala 326, ul. Dewajtis 5, Warszawa)

Kto i jak odpowiada za popełnione przestępstwo? Podstawy prawa karnego (24 września 2018 roku, godz. 11:00, sala 326, ul. Dewajtis 5, Warszawa)

 

Rejestracja na lektoraty języka obcego 2018/2019

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji na lektoraty języka obcego w roku akademickim 2018/2019.

Plan zajęć 2018/19- semestr I

W zakładkach Studenci (studia stacjonarne, niestacjonarne), Doktoranci został zamieszczony plan zajęć 2018/2019 pierwszego semestru.

PODZIĘKOWANIE

Moim prodziekanom, wszystkim nauczycielom akademickim, paniom z sekretariatu, doktorantom i studentom przynależącym do Rady Wydziału i różnych wydziałowych komisji oraz studenckich kół pragnę serdecznie podziękować za całoroczną pracę dla dobra wydziału. Życzę też dobrych i miłych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku.

Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak
Dziekan WPK

Uroczystość pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanoniczneg

Serdecznie zapraszamy na uroczyste pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączone z rozdaniem symbolicznych dyplomów, które odbędzie się 30 czerwca 2018 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

 

Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów. Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów. Czytaj dalej

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Problematyka współpracy państwa z Kościołem w Polsce i na Litwie”.

Tarptautinės mokslinės konferencijos ataskaita "Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo Lenkijoje ir Lietuvoje problemos".

Report from the International Scientific Conference “Problems of cooperation between the state and the Church in Poland and Lithuania”. Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach