Konferencja Naukowa "Czynności cywilnoprawne a osoby prawne Kościoła katolickiego"

Koło Naukowe Utriusque Iuris WPK UKSW zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE A OSOBY PRAWNE

 KOSCIOŁA KATOLICKIEGO ”, w dniu 8 maja 2021 roku.

Konferencja odbędzie się w sposób zdalny.

Link do Konferencji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

W dniu 25 lutego 2021 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 23.06.2021-04.07.2021

Rejestracja dodatkowa kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

- 30.08.2021-05.09.2021

Poniżej link do szczegółowych informacji dotyczących zasad i terminów rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 Czytaj dalej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej P. mgr. lic. Igora Michała Kilanowskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr.  lic. Igora Michała Kilanowskiego, pt.: „Pozycja prawna Church of England”.

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia: Czytaj dalej

Zaproszenie na wykład: "Wstęp do mediacji"

Szanowni Studenci i Doktoranci,
Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW zaprasza na wykład "Wstęp do mediacji" organizowany przez Polskie Centrum Mediacji. Wykład ma charakter otwarty i odbędzie się w środę, 21 kwietnia 2021 r.

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr lic. Bogumiły Olejnik

Szanowni Państwo,

zapraszamy na  publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr  lic. Bogumiły Olejnik, pt.: „Ratio legis kan. 226. § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”.

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia:  Czytaj dalej

Konferencja Naukowa "Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka. Spojrzenie interdyscyplinarne"

Wydział Teologiczny - Zakład Teologii Praktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJIĘ INTERDYSCYPLINARNĄ:

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka.

Spojrzenie interdyscyplinarne.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w formie online za pośrednictwem Microsoft Teams, godz. 9:00 – Otwarcie konferencji.

Link do konferencji:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ5Y2JmYTctYmJmMS00YzU5LTgyNWItNzM3NDAwOWE0ZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22d6e42f13-cddd-4f8a-b390-09d446a84468%22%7d Czytaj dalej

Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła"

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2021 r. w formie hybrydowej /załącznik: program konferencji/.

Czytaj dalej

Strona Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na portalu Facebook

Strona Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na portalu Facebook

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została oficjalna strona Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na portalu Facebook.

Strona jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/wpkuksw

Serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania naszej nowej strony. Mamy nadzieję, że będzie ona sprawnym sposobem komunikacji ze Studentami, Pracownikami i Absolwentami WPK, a także ważnym środkiem promocji naszego Wydziału.

Wirtualny Dzień Otwarty UKSW

Wirtualny Dzień Otwarty UKSW

Już 9 kwietnia 2021 roku odbędzie się Dzień Otwarty UKSW. Tego dnia wystartuje specjalna strona internetowa, na której znajdą się informacje dotyczące studiów na UKSW.

Kandydaci dowiedzą się m.in. jakie kierunki można studiować na naszej Uczelni, dlaczego warto wybrać UKSW i jak wygląda proces rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Oprócz tego, na stronie pojawią się liczne filmiki prezentujące Uniwersytet, a także wywiady ze studentami i absolwentami.

Już teraz można zapisać się na newsletter dla kandydatów na stronie: www.dzienotwarty.uksw.edu.pl

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/450480746096153
 
Zapraszamy na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach