III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

W dniu 2 kwietnia 2019 roku w murach naszej Alma Matter Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris zorganizowało III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. 

W finałowym etapie intelektualnych zmagań czynny udział wzięło blisko 150 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Tegoroczna edycja Konkursu obejmowała zagadnienia związane z tematyką sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu i bierzmowania. Czytaj dalej

IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Dnia 27 marca na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Miło nam poinformować, że drużyna UKSW zajęła drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej, natomiast w klasyfikacji indywidualnej studentka naszego Wydziału stanęła na podium zajmując również drugie miejsce. Czytaj dalej

Gala Belfra Roku

Dnia 21 marca br. w auli Jana Pawła II odbyła się Gala Belfra Roku 2019, zorganizowana przez Samorząd Studentów UKSW. Podczas uroczystości statuetką Belfra Roku nagrodzeni zostali nauczyciele akademiccy, którzy zdaniem studentów najlepiej wypełniają swoje zadania.

Laureatami na Wydziale Praw Kanonicznego zostali:
w kategorii prowadzący wykłady: ks.prof. dr hab. Zbigniew Janczewski
w kategorii prowadzący ćwiczenia: ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Borek

Serdecznie gratulujemy! Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu podstawowej rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2019/2020. Czytaj dalej

Wykład otwarty prof. dr. hab. Mirosława Sadowskiego

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, ma zaszczyć zaprosić wszystkich Państwa na wykład otwarty, który wygłosi dr hab. Mirosław Sadowski prof. UWr, na temat "Małżeństwo w prawie islamu". Odbędzie się on 19.03 o godzinie 13:15 w sali 225 na kampusie przy ulicy Dewajtis 5. Czytaj dalej

Mediacje w sprawach cywilnych oraz kanonicznych - Warsztaty

W załączeniu zamieszczamy plan zajęć warsztatów pt. "Mediacje w sprawach cywilnych oraz kanonicznych"

/do pobrania/

Doktorat ks. Jarosława Janowicza

Dnia 19 lutego 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Jarosława Janowicza. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Działalność ustawodawcza biskupów diecezji elbląskiej w latach 1992-2017”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak i ks. prof. dr hab. Jerzy Adamczyk. Czytaj dalej

Doktorat p. Zuzanny Maj

Dnia 19 lutego 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Zuzanny Maj. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Sakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. bp. prof. dr. hab. Artur Miziński i ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz. Czytaj dalej

Ankieta zajęć dydaktycznych - semestr zimowy 2018/2019

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach