Projekt Lepsza Kadra=Lepszy Studen

W ramach projektu Lepsza Kadra=Lepszy Student (POWER Kadra 3.4) Uniwersytet organizuje dla kadry akademickiej UKSW bezpłatny 60 godzinny kurs w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.  Informuję, że kurs rozpocznie się w sobotę 3 marca w godzinach 9-14, następne zajęcia będą miały formułę piątkowo- sobotnią ( łącznie pięć spotkań w następujące dni: 23-24 marca, 13-14 kwietnia, 8-9 czerwca, 15-16 czerwca, prawdopodobnie w inną sobotę lub piątek będą do odrobienia zajęcia planowane wcześniej na 2 marca). Czytaj dalej

Ostatnia szansa na oddanie głosów w ankietach!

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu - Gala Belfra Roku! Gala odbędzie się 22 marca o godz. 18.00 w Auli Jana Pawła II na Kampusie przy ul. Dewajtis. Podczas uroczystości statuetkę Belfra Roku otrzymają nauczyciele akademiccy, którzy zdaniem studentów, najlepiej sprawdzili się w swojej roli w ostatnim roku, jednak aby było to możliwe konieczne jest oddanie przez Was głosów w ankietach udostępnionych w USOS-ie. To Wasz głos jest najważniejszy, bowiem statuetkę uzyskają Ci prowadzący, którzy otrzymają najwięcej pozytywnych ocen w ankietach. Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w konferencji studentów i doktorantów

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do czynnego udziału w konferencji pt. DOBRA DOCZESNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RAMACH PRAWA KANONICZNEGO ORAZ PRAWA POLSKIEGO. Czytaj dalej

Ankieta Studencka

Doktorat p. mgr Barbary Imielskiej

     Dnia 16 stycznia 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Barbary Imielskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Sytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnym”.
     Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Marka Saja. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz  i ks. prof. UPJPII Piotr Kroczek. Czytaj dalej

Wykład ks. bp. Artura Mizińskiego - „Adwokat kościelny w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa - pomiędzy obroną interesów mocodawcy a obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej”

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris serdecznie zaprasza na Wykład otwarty, który wygłosi Jego Ekscelencja ks. bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Temat wykładu: „Adwokat kościelny w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa - pomiędzy obroną interesów mocodawcy a obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej”. Czytaj dalej

Kurs dokształcający - Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych

Celem kursu jest pogłębienie zagadnień dotyczących zarządzania i administracji w instytutach zakonnych. Chodzi także o przygotowanie osób do pełnienia różnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej administracji w tychże instytutach. Kurs jest także otwarty na osoby związane z instytutami świeckimi oraz stowarzyszeniami życia apostolskiego.
/Szczegółowe informacje o kursie/

Zmarła Monika Dzierżon, mama ks. prof. Gintera Dzierżona

Z żalem zawiadamiany, że zmarła Monika Dzierżon, mama ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Pogrzeb odbędzie się 4 stycznia o godz. 10.30 (czwartek) w par. pw. św. Stanisława BM w Kujakowicach Górnych.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. prof. Ginterowi Dzierżonowi i rodzinie śp. Moniki Dzierżon przekazujemy kondolencje i szczere wyrazy współczucia.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach