Program mobilności studentów i doktorantów MOST

W dniach 31.10-30.11.2017 trwa rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 w programie mobilności studentów i doktorantów MOST /informacja do pobrania/.

Szkolenie z BHP dla I rocznika studiów niestacjonarnych

W najbliższą środę tj. 15 listopada 2017 r. odbędzie się w godzinach od 11.30 do 13.00 w sali 408 szkolenie z BHP dla studentów I rocznika studiów niestacjonarnych. Obecność obowiązkowa, która wpływa na zaliczenie roku. Również studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy nie zaliczyli ww. szkolenia są zobowiązani do uczestnictwa.

Stypendia doktoranckie - lista rankingowa

Lista rankingowa stypendiów doktoranckich 2017 (zob. Stypendia doktoranckie - lista rankigowa)

Zmiany sal wykładowych

W związku z prowadzonymi wykładami w języku angielskim przez o. prof. James J. Conn S.J wprowadza się następujące zmiany dotyczące sal wykładowych:

Poniedziałek 20.11.2017 r. i 27.11.2017 r:

- zajęcia: 11:30-13:00, Ćw. Ustrój Kościoła powszechnego, specjalność administracyjno-sądowa, ks. dr hab. M. Stępień, przeniesione do sali 056 (biuro prodziekana) Czytaj dalej

Wykład monograficzny w języku angielskim dla doktorantów

W dniach od 20.11.2017 r. do 01.12.2017 będzie prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego O. prof. James J. Conn, S.J. ze Stanów Zjednoczonych. Poprowadzi on dwa wykłady monograficzne w języku angielskim: jeden dla studentów studiów stacjonarnych, drugi dla doktorantów. Doktoranci uczestniczący w wykładzie są zwolnieni z innych zajęć. Czytaj dalej

Wykład monograficzny w języku angielskim dla studentów studiów stacjonarnych

W dniach od 20.11.2017 r. do 01.12.2017 będzie prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego O. prof. James J. Conn, S.J. ze Stanów Zjednoczonych. Poprowadzi on dwa wykłady monograficzne w języku angielskim: jeden dla studentów studiów stacjonarnych, drugi dla doktorantów. Studenci uczestniczący w wykładzie są zwolnieni z innych zajęć. Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2017/2018. Czytaj dalej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 23 września 2017 r. ks. Józef Wroceński SCJ otrzymał tytuł profesora nauk prawnych

Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński SCJ od 1982 r. prowodzi zajęcia w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, a od 1983 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK, obecnie UKSW. Od 1986 r. sprawował funkcję sekretarza, następnie Zastępcy Redaktora Naczelnego a od 2009 r. Redaktora Naczelnego kwartalnika Prawo Kanoniczne. Ponadto pełni rolę Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „Kościół i Prawo” oraz jest członkiem kilkunastu innych Redakcji i Rad Naukowych czasopism naukowych. Czytaj dalej

Wysoka ocena Wydziałów UKSW

Trzy Wydziały UKSW otrzymały ocenę A w najnowszej ocenie parametrycznej uczelni wyższych. Tym samym nasz Uniwersytet wzmacnia swoją pozycję wśród jednostek naukowych.

Dotychczas dwie jednostki UKSW mogły się pochwalić wysoką kategorią A: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Teologiczny. W najnowszej parametryzacji, ocenę A uzyskał również Wydział Nauk Humanistycznych. Czytaj dalej

Pogrzeb śp. Dominika Kajetana Skoczka

Student Wydziału Prawa Knonicznego UKSW – rok IV w roku akad. 2017/2018
Zmarł tragicznie w dniu 10.10.2017 r.

Pogrzeb odbędzie się 23.10.2017 r. o godz. 13.15 w Kościele pw. św. Ignacego na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach