Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szanowni Państwo: Profesorowie, Panie z Sekretariatu, Doktoranci i Studenci proszę przyjąć życzenia błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj rodzący się Jezus znajdzie w naszych sercach miłość, radość i pokój oraz hojnie obdarzy łaską i potrzebnymi darami.
Nowy Rok Pański 2018 niech przyniesie wiele szczęścia i pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień pracy i odpoczynku.

Z serdecznymi pozdrowieniami
H. Stawniak – dziekan WPK

Wizyta w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym

Z inicjatywy Koła Naukowego Utriusque Iuris dnia 8.12.2017 r. została zorganizowana wizyta w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym. Uczestniczyło w niej dwudziestu studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego. Grupę oprowadził Obrońca Węzła Małżeńskiego ks. mgr lic. Moisés Marin Pérez, któremu pragniemy serdecznie podziękować za bardzo ciekawy i rozwijający wykład na temat pracy Sądu oraz zaprezentowanie najważniejszych miejsc, gdzie toczą się procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Uczestnicy wizyty uznali ją za owocną i pouczającą. Czytaj dalej

VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Konkurs odbędzie się w marcu 2018 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

Informacja ZUS dla studentów z zagranicy

Zamieszczamy plakat ZUS skierowany do studentów cudzoziemców, którzy podpisali dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. W ZUSie zmieniają się zasady wpłacania przez nich składek
i zostaliśmy poproszeni o rozpropagowanie plakatu informacyjnego.

Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Utriusque Iuris

Dnia 21.11.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Utriusque Iuris. Podczas obrad powołano Zarząd na rok akademicki 2017/2018 w składzie:

Prezes – mgr Zuzanna Maj
I Wiceprezes – ks. mgr Krzysztof Rogala
II Wiceprezes – Aleksandra Płuciennik
Kwestor – ks. mgr Tomasz Smoliński
Sekretarz – Anna Błazińska

W trakcie spotkania omówiono program działalności Koła. Został także nadany tytuł honorowego członka Koła Naukowego Utriusque Iuris pani mgr Natalii Smolińskiej. Serdecznie gratulujemy! Czytaj dalej

Zaproszenie na posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów WPK

Zgodnie z § 14 punktem 9 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW zwołuję posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów WPK na dzień 20 listopada 2017 roku, o godz. 18.00, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kampusie przy ul. Dewajtis 5. Spotkanie rozpocznie się w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego.  Czytaj dalej

Sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”.

W dniu 9 listopada 2017 roku Katedra Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku”. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objęli: ks. kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW oraz ks. bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Czytaj dalej

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

W dniach 31.10-30.11.2017 trwa rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 w programie mobilności studentów i doktorantów MOST /informacja do pobrania/.

Szkolenie z BHP dla I rocznika studiów niestacjonarnych

W najbliższą środę tj. 15 listopada 2017 r. odbędzie się w godzinach od 11.30 do 13.00 w sali 408 szkolenie z BHP dla studentów I rocznika studiów niestacjonarnych. Obecność obowiązkowa, która wpływa na zaliczenie roku. Również studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy nie zaliczyli ww. szkolenia są zobowiązani do uczestnictwa.

Stypendia doktoranckie - lista rankingowa

Lista rankingowa stypendiów doktoranckich 2017 (zob. Stypendia doktoranckie - lista rankigowa)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach