Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie

Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w pok. 55 - 18 września 2017 r. (poniedziałek) w godzinach: 10.00-13.00.

Poza wyznaczonym terminem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w UKSW na rok 2017-2018 (Uchwała Senatu nr 35/2017 z 27 kwietnia 2017).

 

Dzień organizacyjny dla STUDENTÓW I ROKU

Serdecznie zapraszamy Studentów I roku na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 26 września 2017 roku (wtorek).

1) w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, sala 228 (poziom 0, łącznik)

2) 11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3) 13:00-15:00 szkolenie z BHP.

Szkolenia z praw i obowiązków studentów oraz szkolenie BHP odbędą się na Auli Jana Pawła II (poziom 0).

 Nadmieniamy, iż powyższe szkolenia są szkoleniami obligatoryjnymi.

Konferencja Naukowa Studenckiej Poradni Prawnej WPK - „Kanoniczne prawo małżeńskie - wybrane zagadnienia”

Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej pt. „Kanoniczne prawo małżeńskie – wybrane zagadnienia”, która odbędzie się 25 września 2017 roku w Auli im. Feliksa Rączkowskiego (Kampus ul. Dewajtis, sala 116). Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji.

W imieniu Organizatorów Czytaj dalej

Oceń uczelnię

Rekrutacja na studiach niestacjonarnych

Trwa rekrutacja na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich - kierunek prawo kanoniczne. Dokumenty kandydatów są przyjmowane do 30 września 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w Sekretariacie Dziekanatu Prawa Kanonicznego przy ul. Dewajtis 5. Czytaj dalej

Rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych

Trwa rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku: Czytaj dalej

Plan zajęć I semestru roku akad. 2017/2018

W zakładce "Studenci-Plan zajęć" został umieszczony plan zajęć I semestru roku akademickiego 2017/2018 studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktorackich, a także zostały podane dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2017r.

Wnioski o zapomogę można składaćod 1 października 2017r. do 30 września 2018r. Czytaj dalej

Terminy sesji poprawkowej - Wrzesień 2017 - uzupełnienia 31.08.2017r

Informujemy, że uległy zmianie niektóre terminy sesji poprawkowej - wrzesień 2017.

Terminy sesji poprawkowej studiów stacjonarnych.

Terminy sesji poprawkowej studiów doktoranckich.

Również studenci studiów niestacjonarnych są proszeni o uregulowanie swoich zaległości w sesji poprawkowej.

 

Konferencja naukowa doktorantów pt. „Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat”.

Kierownik i doktoranci Zakładu Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz Koło Naukowe Consecratio Vitae zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się dnia 28 września 2017 roku w sali 326 (kampus przy ul. Dewajtis 5). Wstęp na konferencję jest wolny, a udział bezpłatny (program konferencji).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach