Doktorat p. mgr Barbary Imielskiej

     Dnia 16 stycznia 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Barbary Imielskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Sytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnym”.
     Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Marka Saja. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz  i ks. prof. UPJPII Piotr Kroczek. Czytaj dalej

Wykład ks. bp. Artura Mizińskiego - „Adwokat kościelny w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa - pomiędzy obroną interesów mocodawcy a obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej”

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris serdecznie zaprasza na Wykład otwarty, który wygłosi Jego Ekscelencja ks. bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Temat wykładu: „Adwokat kościelny w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa - pomiędzy obroną interesów mocodawcy a obowiązkiem poszukiwania prawdy obiektywnej”. Czytaj dalej

Kurs dokształcający - Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych

Celem kursu jest pogłębienie zagadnień dotyczących zarządzania i administracji w instytutach zakonnych. Chodzi także o przygotowanie osób do pełnienia różnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej administracji w tychże instytutach. Kurs jest także otwarty na osoby związane z instytutami świeckimi oraz stowarzyszeniami życia apostolskiego.
/Szczegółowe informacje o kursie/

Zmarła Monika Dzierżon, mama ks. prof. Gintera Dzierżona

Z żalem zawiadamiany, że zmarła Monika Dzierżon, mama ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Pogrzeb odbędzie się 4 stycznia o godz. 10.30 (czwartek) w par. pw. św. Stanisława BM w Kujakowicach Górnych.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. prof. Ginterowi Dzierżonowi i rodzinie śp. Moniki Dzierżon przekazujemy kondolencje i szczere wyrazy współczucia.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szanowni Państwo: Profesorowie, Panie z Sekretariatu, Doktoranci i Studenci proszę przyjąć życzenia błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj rodzący się Jezus znajdzie w naszych sercach miłość, radość i pokój oraz hojnie obdarzy łaską i potrzebnymi darami.
Nowy Rok Pański 2018 niech przyniesie wiele szczęścia i pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień pracy i odpoczynku.

Z serdecznymi pozdrowieniami
H. Stawniak – dziekan WPK

Wizyta w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym

Z inicjatywy Koła Naukowego Utriusque Iuris dnia 8.12.2017 r. została zorganizowana wizyta w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym. Uczestniczyło w niej dwudziestu studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego. Grupę oprowadził Obrońca Węzła Małżeńskiego ks. mgr lic. Moisés Marin Pérez, któremu pragniemy serdecznie podziękować za bardzo ciekawy i rozwijający wykład na temat pracy Sądu oraz zaprezentowanie najważniejszych miejsc, gdzie toczą się procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Uczestnicy wizyty uznali ją za owocną i pouczającą. Czytaj dalej

VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Konkurs odbędzie się w marcu 2018 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

Informacja ZUS dla studentów z zagranicy

Zamieszczamy plakat ZUS skierowany do studentów cudzoziemców, którzy podpisali dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. W ZUSie zmieniają się zasady wpłacania przez nich składek
i zostaliśmy poproszeni o rozpropagowanie plakatu informacyjnego.

Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Utriusque Iuris

Dnia 21.11.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Utriusque Iuris. Podczas obrad powołano Zarząd na rok akademicki 2017/2018 w składzie:

Prezes – mgr Zuzanna Maj
I Wiceprezes – ks. mgr Krzysztof Rogala
II Wiceprezes – Aleksandra Płuciennik
Kwestor – ks. mgr Tomasz Smoliński
Sekretarz – Anna Błazińska

W trakcie spotkania omówiono program działalności Koła. Został także nadany tytuł honorowego członka Koła Naukowego Utriusque Iuris pani mgr Natalii Smolińskiej. Serdecznie gratulujemy! Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach