Wydział Prawa Kanonicznego otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych

Wydział Prawa Kanonicznego, po odwołaniu otrzymał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej w grupie nauk prawnych. Jest to czwarty wydział z tak wysoką oceną. Przypomnijmy, że Wydział Prawa Kanonicznego w pierwotnej parametryzacji (kategoria B) uzyskał najlepszą ocenę w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk prawnych. Po odwołaniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię A. Jest to czwarta jednostka naszego Uniwersytetu z wysoką ocena parametryczną obok Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych.

W nowej ocenie parametrycznej Uniwersytetów brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.  Czytaj dalej

Koło Naukowe Consecratio Vitae

Koło Naukowe Consecratio Vitae

W 2017 roku powstało Koło Naukowe Consecratio Vitae działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członkiem Koła może jednak zostać każdy student lub doktorant UKSW zainteresowany Kanonicznymi Formami Życia Konsekrowanego.

 

Cele Koła to w szczególności:

1. Rozwój naukowy studentów i doktorantów, szczególnie w zakresie prawa zakonnego;

2. Współpraca z innymi kołami naukowymi;

3. Promocji Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

 

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Consecratio Vitae jest: s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz.

 

Więcej informacji na temat Koła Naukowego Consecratio Vitae można znaleźć na naszym funpage na facebooku (https://www.facebook.com/Kolo.Naukowe.Consecratio.Vitae).

VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie oraz Zarząd Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Regule Iuris zapraszają  na VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, którego tematem jest Nauczycielskie zadanie KościołaCzytaj dalej

Uczelnie partnerskie

Studenci i doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do następujących uczelni partnerskich:

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy) www.unicas.it

- Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) www.unav.edu

- Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania) www.uhu.es

Rekrutacja i wyniki

Rekrutacja studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej

W ramach rekrutacji studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb. Czytaj dalej

Informacje dla studentów WPK

Studenci i doktoranci WPK UKSW mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

- celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPK UKSW ma podpisaną umowę o współpracę: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy), Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) oraz Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania);

- w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej (praktyki mogą być realizowane zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu – praktyki absolwenckie).

Informacje o terminach i zasadach rekrutacji oraz jej wynikach ogłaszane są na stronie internetowej WPK UKSW. Czytaj dalej

International Partners

We invite incoming Erasmus+ students from our Partner Universities to the Faculty of Canon Law:

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy) www.unicas.it

- Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) www.unav.edu

- Universidad de Huelva (Huelva, Hiszpania) www.uhu.es

 

 

 

 

 


 

Foreign students info

Incoming Erasmus+ students may participate in the courses which are offered in English, Spanish and Italian at the Faculty of Canon Law and in foreign languages at other Faculties of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. However, incoming Erasmus+ students should take at least 18 ECTS at the Faculty of Canon Law.

In case of questions please do not hesitate to contact the Erasmus+ Faculty Coordinator – Arkadiusz Mróz, MA (a.mroz@uksw.edu.pl).

For more information, please visit the website of the International Relations Office (www.dwm.uksw.edu.pl).

About Faculty of Canon Law

The Faculty of Canon Law has a state-ecclesiastical status and a nearly seventy-year tradition. It educates future specialists in the field of canon law and provides basic education in the field of Polish secular law.

The Faculty offers long-cycle Master's studies in two specializations: canonical-civil (full-time studies) and administrative-judicial (full-time and part-time studies). The Faculty also organizes postgraduate studies and training courses. The Faculty is authorized to confer academic degrees: doctor and habilitated doctor.

The Faculty of Canon Law is a recognized on the national and international arena research center that conducts research in the field of canon law. It is also the organizer of numerous scientific conferences, including the international ones. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach