Finał I Ogólnopolskiego Konkurs Prawa Kanonicznego

Dnia 13 czerwca br. odbył się I Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez Koło Naukowe Regula Iuris. Patronat nad Konkursem objął Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. dr hab.  Henryk Stawniak.

Tematyka Konkursu dotyczyła przykazań kościelnych. W Konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie z całej Polski, wyłonieni z etapu szkolnego. Czytaj dalej

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom i Paniom w Sekretariacie za trud i współpracę w całym roku akademickim 2016/2017. Dziękuję prodziekanom, kierownikom: studiów doktoranckim, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem sekretarzy Rady Wydziału. Słowa uznania i podziękowania adresuję do członków komisji senackich i wydziałowych. Pragnę też wyrazić uszanowanie i słowo dziękuję wszystkim zaangażowanym w redakcjach naszych trzech czasopism wydziałowych. Czytaj dalej

Doktorat s. mgr Elżbiety Sikorskiej

     Dnia 27 czerwca 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej s. mgr Elżbiety Sikorskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Transitus w ramach życia konsekrowanego w Kościele łacińskim w świetle prawa powszechnego i własnego w latach 1983-2011”.
     Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wiesława Kiwiora. Recenzentami rozprawy byli ks. dr hab. Robert Kantor (UPJPII) i ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa. Czytaj dalej

Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów. Czytaj dalej

Camp Zero 2017

Samorząd Studentów UKSW serdecznie zaprasza na wyjazd integracyjny Camp Zero 2017!

Każdy rok akademicki studenci UKSW zaczynają od wspólnej zabawy i integracji. To jedyna taka okazja, by poznać nowych znajomych z uczelni lub zacieśnić istniejące już przyjaźnie.

Na obozie m.in.: warsztaty, szkolenia, karaoke, imprezy tematyczne, basen, turnieje sportowe, prawdziwie studencka atmosfera i świetna zabawa.

Szczegóły na: http://www.campzero.pl Czytaj dalej

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

Ponadto istnieje możliwość profesjonalnego doradztwa zawodowego i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. Czytaj dalej

Uroczystość pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

Serdecznie zapraszamy na uroczyste pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączone z rozdaniem symbolicznych dyplomów, które odbędzie się 10 czerwca 2017 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

 

Terminarz rekrutacji za studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2017/2018

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 5 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.

2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 54, w dniach od 5 czerwca do 8 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00). Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w konferencji „Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat”

Pracownicy i doktoranci Zakładu Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego WPK UKSW w Warszawie serdecznie zapraszają studentów oraz doktorantów do czynnego i biernego  udziału w konferencji pt. „Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat”. Czytaj dalej

Fotorelacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych"

Dzieki uprzejmości p.mgr. Dawida Lipińskiego udostępniamy galerię zdjęć z Ogólnopolskej Konferencji Naukowej "Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych".

http://lipnestudio.pl/konferencja-27-05-2017/

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach