Terminarz rekrutacji za studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2016/2017

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.
2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 406, w dniach od 06 czerwca do 9 września 2016 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).
3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul.

Święto UKSW - promocje naukowe

Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  odbyło się 25 maja. Główne uroczystości miały miejsce w w Auli im. Jana Pawła II, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Tegoroczne Święto wpisuje się w obchody 35-lecia śmierci Patrona Uczelni oraz 1050-lecie chrztu Polski. Prof. Cezary Mik, prorektor ds. nauki i rozwoju odczytał nazwiska osób, które otrzymały w bieżącym roku akademickim stopień doktora habilitowanego, wśród nich były dwie osoby z naszego Wydziału Prawa Kanonicznego.

Wybór Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

W dniu 17 maja 2016 r. kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. dra hab. Henryka Stawniaka na urząd Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na kadencję 2016 - 2020 r. Serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję.

Zaproszenie do udziału w Konferencji Doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Szanowni Doktoranci.
Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Jej temat to: Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego. Sobota, 14 maja 2016 roku, sala 227. Załączam program Konferencji.
Z wyrazami szacunku
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj
Kierownik Studiów Doktoranckich

KOMUNIKATY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

KOMUNIKAT  NR 1 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 04.05.2016 roku
    Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 21 ust. 1 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, zwołuje posiedzenie kolegium elektorów Wydziału, w celu prezentacji kandydatów na dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na dzień 10 maja 2016 r., przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali nr 227, o godz. 11.30.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski 
 
KOMUNIKAT  NR 2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 04.05.2016 roku
    Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 22 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, zwołuje posiedzenie kolegium elektorów Wydziału, w celu wyboru dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 roku, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, na dzień 17 maja 2016 r., w sali nr 227, o godz. 11.00.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski 

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2016/2017

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 16 maja do 31 maja 2016 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 15 lipca do 29 lipca 2016.
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2015.
Wnioski nalezy złożyć w Dziale pomocy materialnej dla studentów - ul.

Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2016 roku uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 9 maja 2016 roku (godz. 00.01) do 19 maja 2016 roku (godz.

Uchwała Nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa Kanonicznego w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego

1. Zgodnie z § 11 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW. kandydatów na dziekana może zgłaszać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze - § 46 ust. 3 Statutu UKSW.
2. Dokument zgłoszeniowy, wraz z pisemną zgodą kandydata na dziekana - § 20 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, do sali nr 322, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, gdzie członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej będą pełnić dyżur, według poniższego harmonogramu:
26 kwietnia (wtorek) - w godz. od 11.00 do 12.30,
27 kwietnia (środa) - godz. od 10.00 do 11.30,
28 kwietnia (czwartek) - godz. 12.00 do 13.00.
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach