zaproszenia na Ogólnopolską Konferencję Naukową Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka. Spojrzenie interdyscyplinarne

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka. Spojrzenie interdyscyplinarne

plik z informacjami

formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu w dniu 15 lutego 2021 roku rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

 

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

 

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Pełnomocnika Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgra Arkadiusza Mroza.

  Czytaj dalej

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu w dniu 15 lutego 2021 roku rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Pełnomocnika Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgra Arkadiusza Mroza. Czytaj dalej

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 - plik

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 - informacja

plik 1 - procedura rekrutacyjna

plik 2 - instrukcja rejestracji

plik  3 -instrukcja wystawiania opinii w systemie USOSWEB

 

Dziekanat Wydziału Prawa Kanonicznego

Sekretariat Wydziału:
 

Mgr Małgorzata Dorozińska - Kierownik Dziekanatu, mail: m.dorozinska@uksw.edu.pl

tel. 22 561 88 11/12

Mgr Katarzyna Popiołkiewicz, mail: k.popiolkiewicz@uksw.edu.pl

tel. 22 561 88 11/12

 

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek 08:00-14:00
wtorek 08:00-14:00
środa 08:00-14:00
czwartek 08:00-14:00
piątek 08:00-14:00

 
Adres Wydziału:
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa (p. 54)
tel. (022) 561-88-11/12
e-mail: prawokan@uksw.edu.pl
 

Kursy dokształcające 2022/2023

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego - kurs dla doktorantów https://wpk.uksw.edu.pl/node/610

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych https://wpk.uksw.edu.pl/node/652

Kanoniczna Praktyka sądowa https://wpk.uksw.edu.pl/node/613

Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne https://wpk.uksw.edu.pl/node/787

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych 2022/2023

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

 

Informacje

 

Terminy zjazdów - wkrótce

 

Plan zajęć - wkrótce

Dzień organizacyjny III cykl dla doktorantów

Dzień organizacyjny III cykl dla doktorantów

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z Dzień Organizacyjny dla Słuchaczy Trzeciego Cyklu dla Doktorantów odbędzie się w dniu 14.10.2020 roku  (Aula Jana Pawła II,  kampus przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Przed wejściem do Auli zostanie Państwu podany numer miejsca na Auli (będą się tam znajdowały dokumenty do podpisu oraz zatwierdzenia, jak również zaświadczenia poświadczające status słuchacza).

Oryginał formularza oraz dokumentów wymaganych do podjęcia kursu, proszę zabrać ze sobą na spotkanie.

Na całym kampusie obowiązuje reżim sanitarny, dlatego prosimy o zaopatrzenie się maseczki.

Studia podyplomowe "Sądownictwo i administracja w Kościele"

W roku akademickim 2020/2021 planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych "Sądownictwo i administracja w Kościele".

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć i terminów znajdują się na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/438

Rejestracja do 02.10.2020 roku do godziny 22:00.

Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w pierwszym semestrze (poza pierwszym zjazdem w dniu 17 października 2020 r.) będą realizowane w formie online. Nie ma jeszcze decyzji w jakiej formie będą zajęcia w drugim semestrze. Czytaj dalej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach