Rekrutacja do programu MOST

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rejestracji na program MOST:

- załącznik

- plakat informacyjny

Organizacja zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Ceremonie pogrzebowe św. pamięci Bolesława Pawelskiego

Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Borek powołany na Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powoła na Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego ks. prof. UKSW dr. hab. Dariusza Borka.

Nowemu Księdzu Dziekanowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w pełnieniu dziekańskich obowiązków.

Wyniki rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki kwalifikacji na rok akademicki 2020/2021 na kierunku Prawo Kanoniczne w następujących specjalnościach: specjalność kanoniczno-cywilna; specjalność administracyjno-sądowa.

Lista 1, Lista 2.

Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej

Z załączeniu przekazujemy informacje dotyczące konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej:

Informacja, Regulamin.

Szkoła doktorska UKSW

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:

1. nauki prawne
2. nauki teologiczne
3. prawo kanoniczne
4. literaturoznawstwo
5. archeologia
6. historia
7. filozofia
8. psychologia
9. pedagogika
10. nauki fizyczne
11. matematyka

W ramach programu kształcenia doktoranci podnoszą umiejętności językowe, zdobywają warsztat naukowy specyficzny dla danej dyscypliny oraz biorą udział w międzynarodowej wymianie akademickiej. Ponadto, w ramach kształcenia otrzymują stypendium doktorancie i starają się o uzyskanie grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Nauki. Czytaj dalej

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa powołany na Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

Z radością informujemy, że ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Rektor Elekt UKSW powołał dotychczasowego Dziekana WPK ks. prof. UKSW dr. hab. Marka Stokłosę na Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW z dniem 1 września br.

W imieniu Wykładowców, Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy nowemu Księdzu Prorektorowi najserdeczniejsze gratulacje.

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2239-rektor-elekt-wskazal-czlonkow-nowego-kolegium-rektorskiego

 

Godziny otwarcia dziekanatu w dniach 27-31 lipca 2020 roku

Szanowni Państwo,

informujemy o godzinach otwarcia dziekanatu w dniach  27-31 lipca 2020 roku:

wtorek: 10-13:00;

czwartek: 10:00-13:00;

w środę oraz piątek przebywamy na pracy zdalnej, w związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

22 561 88 11, 22 561 88 12

prawokan@uksw.edu.pl

m.dorozinska@uksw.edu.pl

t.pawelska@uksw.edu.pl

Od poniedziałku - 3 sierpnia zapraszamy w normalnych godzinach urzędowania 8:00-14:00.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach