Rekrutacja na studia stacjonarne oraz niestacjonarne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2020/21 na studia jednilite magisterskie stacjonarne oraz niestacjonarne.

Początek rejestracji w  systemie IRK 13.07.2020 rok od godziny 12:00.

Zakonczenie rejestracji 17.08.2020 roku o godzinie 24:00.

Ogłoszenie wyników: 24.08.2020 roku o godzinie 12:00.

Przyjmowanie dokumentów: 25-27.08.2020 roku w godzinach 09:00-14:00 ul. Dewajtis 5, pok. 54-55.

 

Rekrutacja 2020/21 - oferta kursów dokształcających oraz studiów podyplomowych

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej p. mgr. lic. Ernesta Cezarego Bodury

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Krzysztofa Rogali

Szanowni Państwo,

zapraszamy na  publiczną obronę rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Krzysztofa Rogali pt. Obowiązki i prawa duchownych w ustawodawstwie biskupów włocławskich po Soborze Watykańskim II.

Aby wziąć udział w publicznej obronie, któa będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatweirdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia:

https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e003e068e56ff42df34066d9f4397cb1f

Zebranie Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa Kanonicznego zwołała zebranie wyborcze, celem wyboru dwóch członków senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami UKSW, na dzień 16 czerwca 2020 r.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza do Statutu UKSW: <Prawo zgłaszania kandydatów do senatu ma każdy członek wspólnoty Uniwersytetu>, proszę zgłaszać kandydatów na senatorów UKSW, na adres m.dorozinska@uksw.edu.pl (członek Wydziałowej Komisji Wyborczej),  do dnia 15 czerwca 2020r.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa Kanonicznego zwołała zebranie wyborcze, celem wyboru jednego kandydata na członka senatu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami UKSW, na dzień 16 czerwca 2020 r. Czytaj dalej

Wnioski o akademik - terminy składania

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: · Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl · Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl Czytaj dalej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach