Zaproszenie na Konferencję Doktorantów "Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła"

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Doktorantów "Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła". Konferencja odbędzie się w sobotę 30 maja 2015 r. w sali 116, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Szczegółowy program sympozjum

Decyzja prorektora ds. studenckich i kształcenia: "Dzień studenta UKSW 2015"

DECYZJA NR 8/2015 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UKSW w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2015 r. Na podstawie § 168 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ? postanawia się, co następuje: § 1  1. W dniu 14 maja 2015 roku od godziny 15.00 odwołuję zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w związku z ?Dniem Studenta UKSW 2015?. 2. Zobowiązuje się kierowników dziekanatów wydziałów do poinformowania o powyższym wykładowców i studentów § 2 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zaproszenie na konferencję: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem. Sympozjum odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r. w auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Szczegółowy program sympozjum

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Co Bóg złączył?" Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014 ? 2015

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Co Bóg złączył?" Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014 ? 2015, która odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2015 r. (początek o godz. 10.00) w Auli im. Roberta Schumana bud. Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3).  
Decyzją Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. dra hab.

Zaproszenie na Dzień Otwarty

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE zaprasza w niedzielę 26 kwietnia 2015 roku na kampus uniwersytecki przy ul. Dewajtis 5, od godz. 11.00 TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW NA DZIEŃ OTWARTY.
Szczególnie poleca się ofertę studiów Wydziału Prawa Kanonicznego.

Życzenia Świąteczne Wielkanoc 2015

Z okazji Świąt Zmartwychwstania
życzę wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom, by Jezus Chrystus kształtował serca według swego upodobania, był pokojem i mocą w codzienności życia oraz światłem ukazującym prawdę. 
Radosnego Alleluja!
Dziekan WPK UKSW Wielkanoc 2015 r.

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego 25 marca 2015 r.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dobiegła końca.
W tym roku tematyka Konkursu objęła część III księgi II KPK ? ?Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego?.
Gościliśmy uczestników z sześciu ośrodków naukowych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji podstawowej do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2015/2016

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu rekrutacji podstawowej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2015/2016. Czytaj dalej

Termin odbioru decyzji pozytywnych stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. studenckich i kształcenia nr PSiK 6/15 z dn. 9.03.2015 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 31.03.2015 r.
Odbiór decyzji jest obowiązkowy. Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla stydentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego, bud. 23.

Nabór wniosków projektowych w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju Uczelni

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z informacją z Biura Rektorskiego UKSW dotycząca naboru wniosków projektowych w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju Uczelni. Szczegóły naboru wniosków

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach