Śp. ks. prof. Marian Fąka

W dniu 15 listopada 2013 r. zmarł śp. ks. prof. Marian Fąka. Nieodżałowanej pamięci zmarły profesor, na początku swej drogi naukowej studiował prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra i doktora. W 1970 r. rozpoczął pracę na tej Akademii jako adiunkt, a w 1974 r. habilitował się tamże na podstawie rozprawy ?Stan prawny Kościoła Katolickiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815-1850 w świetle prawa pruskiego?. Czytaj dalej

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
    Wyjaśnienie Działu Kształcenia UKSW
W roku akademickim 2013/2014 do złożenia oświadczenia zobowiązani są:
   Studenci nowoprzyjęci na I r. studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji otwartej.
   Studenci podejmujący studia w ramach wznowienia studiów (dotyczy studiów podjętych po 1. Czytaj dalej

Zaproszenie na sympozjum: 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce. Sympozjum odbędzie się 16 października 2013 r. w auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5 w Warszawie.


Szczegółowy program sympozjum

Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

W imieniu całej Społeczności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW uprzejmie zapraszamy na Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączoną z rozdaniem symbolicznych dyplomów. Uroczystość odbędzie się 15 czerwca 2013 roku (sobota) o godzinie 10.00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5.

Kurs dokształcający: Administracja instytucjami kościelnymi w prawie kanonicznym i polskim

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje w roku akademickim 2013/2014 kurs dokształcający: ADMINISTRACJA INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM.
Celem ogólnym kursu doszkalającego jest pogłębienie wiedzy nt. zarządzania i administracji w instytucjach kościelnych (Kościoła katolickiego) oraz przygotowanie osób do skuteczniejszego pełnienia różnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej administracji. Propozycja kursu przybliży jego uczestnikom tak wymagania prawa cywilnego jak i kanonicznego. Czytaj dalej

Konferencja Doktorantów 12 czerwca 2013 r.

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje w dniu 12 czerwca 2013 roku Konferencję Doktorantów pt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Prelegentami będą Doktoranci-Kanoniści w UKSW i z KUL. Serdecznie zapraszamy.


Program konferencji

Studia podyplomowe: Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w studiach podyplomowych: Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego.
    Celem studiów jest przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania kościelnych osób prawnych w ich relacji do państwa. W ten sposób tematyka studiów oscyluje na pograniczu prawa kanonicznego i polskiego, jednak ich celem jest ukazanie poszczególnych aspektów przede wszystkim od strony prawnych uregulowań Kościoła katolickiego. Czytaj dalej

Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w IV edycji rocznych Studiów Podyplomowych: Sądownictwo i Administracja w Kościele.
     Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
     Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub Czytaj dalej

Studenci: składanie prac dyplomowych

Dziekanat WPK przypomina Studentom V roku WPK o zbliżającym się terminie składania prac dyplomowych do dnia 14.06.2013 roku. Jeśli nie są Państwo w stanie wywiązać się z wyżej wymienionego obowiązku, prosimy o złożenie podania z prośbą o przesunięcie terminu składania pracy (formularz dostępny na stronie wydziałowej w zakładce Formularze). Podanie składamy również w terminie do dnia 14.06.2013 roku.

Nominacja profesorska: ks. Zbigniew Janczewski

Gratulujemy ks. prof. dr hab. Zbigniewowi Janczewskiemu, pracownikowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW,  otrzymania nominacji profesorskiej z rąk p. Prezydenta RP w dniu 6 maja 2013 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach