Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23:


Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 15.06.2022 – 18.08.2022 roku.

 

Ocena dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną: 19.08.2022 - 04.09.2022 roku.

 

Rozmowy kwalifikacyjne: 05.09.2022 -09.09.2022 roku.


Publikacje list rankingowych: 15.09.2022 roku. Czytaj dalej

Czasopismo WPK UKSW „Ius Matrimoniale" od 14 lutego br. jest indeksowane przez kolejną bazę referencyjną

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że czasopismo WPK UKSW „Ius Matrimoniale’ od 14 lutego br. jest indeksowane przez kolejną bazę referencyjną. Tym razem jest to ERIH PLUS.
 

Informacje dostępne są pod linkiem:

http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502750

 

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ Czytaj dalej

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lutego 2022 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2022/2023.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 23 lutego 2021 roku (godz. 00.01) do dnia 13 marca 2022 roku (godz. 23.59).

Informacje o uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.
Czytaj dalej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Twardowskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Twardowskiego pt.:

„Dowodzenie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa  w wyrokach III instancji Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku”

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.


ZAWIADOMIENIE
 

LINK dla publiczności:
Czytaj dalej

Projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym przez Biuro Karier UKSW projektem „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” skierowanym do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków dostępnych na UKSW, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość zamieszczenia na stronie internetowej Wydziału ale też na profilu FB wydziałowym -  informacji dotyczącej zaproszenia na przedmioty ogólnouczelniane (w formie warsztatów on-line, połączonych z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym).

Udział w warsztatach jest bezpłatny i będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS.
Czytaj dalej

Przedłużony termin rejestracji na kurs dokształcający: Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne

Szanowni Państwo,
 

Informujemy, ze rejestracja na kurs dokształcający: Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne została przedłużona do dnia 08.02.2022 roku do godziny 23:59.
 

Zapisy na kurs są prowadzone na stronie OFERTA UKSW:

https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2021/programme/K_WK-P-SNZPD/

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2021/2022: kursy dokształcające oraz studia podyplomowe

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2021/2022: kursy dokształcające oraz studia podyplomowe


Kurs dokształcający: Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne

Zapisy na kurs odbywają się od 1 listopada 2021 r. do 8 lutego 2022 r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

Zapisy na kurs są prowadzone na stronie OFERTA UKSW: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2021/programme/K_WK-P-SNZPD/

Szczegółowe informacje dotyczące kursu: https://wpk.uksw.edu.pl/node/772


Studia podyplomowe edycja 2021/22: Sądownictwo i administracja w Kościele
Czytaj dalej

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim

Szanowni Studenci,

rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim, zgodnie z kalendarzem rejestracji,potrwa od 31 stycznia do 21 lutego.
Ofertę można będzie podejrzeć w katalogu USOSweb.

Oferta jest bogata dlatego rejestracja będzie się odbywać w kilku etapach:
- przez cały okres 22 dni będzie otwarta rejestracja na przedmioty organizowane centralnie oraz w ramach projektów POWER,
- następnie w lutym sukcesywnie będą do rejestracji dołączane przedmioty z ofert wydziałowych.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość przy problemach technicznych.
Czytaj dalej

informacja o kształceniu zdalnym od dnia 24.01.2022 roku

Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
Na prośbę Księdza Dziekana, uprzejmie informujemy, że z powodu nasilającej się pandemii wszystkie zajęcia, zaliczenia oraz egzaminy na Wydziale Prawa Kanonicznego będą się odbywały od dnia 24.01.2022 roku w formie zdalnej.
Kształcenie zdalne potrwa do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Również sesja egzaminacyjna odbędzie się w tej formie.

 

Decyzja Nr 23/2022 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w formie zdalnej dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach