PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom i Paniom w Sekretariacie za całoroczny trud i współpracę. Dziękuję prodziekanowi, kierownikom: studiów doktoranckim, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Sekretarzy Rady Wydziału. Słowa uznania i podziękowania adresuję do członków komisji senackich i wydziałowych. Pragnę też wyrazić uszanowanie i słowo dziękuję wszystkim zaangażowanym w redakcjach naszych czasopism wydziałowych. Dziękuję również Studentom i Doktorantom ? członkom Rady Wydziału - za sumienne wypełnianie tego obowiązku i miłą współpracę. Słowa podziękowania również kieruję pod adresem osób zaangażowanych w konkursach i sympozjach wydziałowych, pracujących w samorządzie studenckim i doktoranckim, oraz poradni prawnej. Bóg zapłać za pracę. Życzę Państwu dobrego odpoczynku i pięknego urlopu.
Dziekan WPK

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds.

Nadanie tytułu profesorskiego Ks. Wiesławowi Kiwiorowi

Prezydent RP. p. Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. nadał ks. dr. hab. Wiesławowi Kiwiorowi, prof. UKSW, tytuł profesora nauk prawnych. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych ks. Prodziekana. Wydarzenie to jest wielką radością dla Pracowników i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Z tej okazji składamy Księdzu Prodziekanowi jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w pełnieniu jego odpowiedzialnej funkcji oraz dalszych osiągnięć naukowych. (A. Domaszk)

Uroczystość pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Dnia 13 czerwca 2015 roku w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW odbyła się Uroczystość pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego. W Uroczystości udział wzięli: Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ? ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, Prodziekani Wydziału ? ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior oraz ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, Opiekun Studentów V roku ? ks. dr Tomasz Białobrzeski, Pracownicy Wydziału, Studenci V roku, członkowie ich Rodzin oraz Przyjaciele. Uroczystość prowadził p.

Zaproszenie na uroczyste pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

Studenci V roku Wydziału Prawa Kanonicznego mają zaszczyt zaprosić na uroczyste pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączone z rozdaniem symbolicznych dyplomów, które odbędzie się 13 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

Rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+ na semestr letni 2015/2016

Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 przedłużona do dnia 5 czerwca 2015 roku. 
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 zostaje przedłużona do dnia 5 czerwca 2015 roku. 
Rejestracja kandydatów odbywa się on-line w systemie USOSweb do dnia 5 czerwc

Kurs dokształcający Migrantologia

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Migrantologia: studium prawno-socjologiczne. Zajęcia odbędą się w następujących czterech terminach ( 6.10.2015; 14.11.2015; 12.12.2015 i 9.01.2016) po 6 godz. wykładowych.  Początek zajęć o godz. 9.00. Szczególowe informacje o kursie.

Kurs dokształcający Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych. Zajęcia obejmują 48 godzin zajęć, zrealizowanych podczas 4 spotkań w piątki i soboty, raz w miesiącu (od października do stycznia); godziny zjazdów: w piątki od godz. 16.00, w soboty od godz. 8.00 do 16.00 w budynkach UKSW (ul Dewajtis). Czytaj dalej

Kurs dokształcający Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznymZajęcia obejmują 24 godziny zajęć, zrealizowanych podczas 3 spotkań sobotnich: 21 listopada 2015 r., 19 grudni Czytaj dalej

Kurs dokształcający Małżeństwa mieszane

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Małżeństwa mieszane. Zajęcia trwają jeden semestr: 5 spotkań sobotnich: 17 października 2015 r., 7 listopada 2015 r., 5 grudnia 2015 r.,  16 stycznia 2016 r. oraz 30 stycznia 2016 r., w godz. 9.00-14.00. Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach