Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo ! 
Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2015 życzę Wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom, aby orędzie świąteczne z mocą przemieniało nasze życie, nadając mu nowy sens, rozniecało iskrę nadziei i uzdatniało do miłości.
Chrystus-Słowo niech przemawia do nas w głębi naszych serc i w każdej działalności, którą podejmujemy, oraz darzy swoim błogosławieństwem, byśmy nie ustawali w czynieniu dobra.
ks. Henryk Stawniak dziekan WPK

Sesja naukowa

W dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali 328 odbędzie się sesja naukowa poświęcona tezie pracy habilitacyjnej i dorobkowi naukowemu ks. dr Marka Stokłosy.

Kurs dokształcający: Procedury prawno-karne w instytutach życia konsekrowanego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Procedury prawno-karne w instytutach życia konsekrowanego. Zajęcia odbywają się w trzy soboty w godz. 9.00-15.00: 7 marca 2015 r., 25 kwietnia 2015 r. oraz 13 czerwca 2015 r.

Kurs dokształcający: Prawa i obowiązki wiernych we wspólnocie Kościoła

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym dla Seniorów: Prawa i obowiązki wiernych we wspólnocie Kościoła. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.30: 21 lutego 2015 r., 7 marca 2015 r., 21 marca 2015 r., 11 kwietnia 2015 r., 25 kwietnia 2015 r., 16 maja 2015 r.

Zebranie Wydziałowej Rady Studentów

10 grudnia o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie Wydziałowej Rady Studentów. Spotykamy się pod dziekanatem. Osoby, które są chętne do działania i mają ciekawe pomysły zapraszamy do pomocy oraz do uczestnictwa w zebraniu!
Prezydium WRS WPK UKSW

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Prawa Polskiego. Od Kandydata oczekuje się znajomości prawa cywilnego, umiejętności analizy przepisów, konfrontacji przepisów z orzecznictwem, literaturą oraz kontrowersjami, jakie zarysowały się na ich tle, zaprezentowanie poglądów wyrażonych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie i koordynacji procesu dydaktycznego w opisanym zakresie. Czytaj dalej

Nagroda Pro Redemptione dla ks. prof. Janusza Gręźlikowskiego

Po raz pierwszy wręczono nagrody PRO REDEMPTIONE ustanowione przez Redakcję kwartalnika ?Homo Dei" oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei - w trzech kategoriach: za współpracę z kwartalnikiem, za troskę o formację kapłanów oraz dla młodych teologów.

Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje konferencję doktorantów pt.: Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła. Sympozjum odbędzie się 30 maja 2015 roku. Do wygłoszenia referatów zapraszamy doktorantów roku I, II oraz III. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 listopada 2014 roku na adres mailowy: utriusque.iuris@onet.eu. Więcej informacji na temat konferencji.

Wykład ks. prof. Libero Gerosa

Wydział Prawa Kanonicznego zaprasza na wykład ks. prof. Libero Gerosa pod tytułem: "Diritto universale e particolare alla luce dell'ermeneutica di san Giovanni Paolo II". Wykład odbędzie się 20 listopada br. w auli Jana Pawła II przy ul Dewajtis 5 w Warszawie, w godzinach 10.00-13.00.

Msza za zmarłych pracowników i studentów Wydziału Prawa Kanonicznego

Profesorów i studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW zapraszamy na Mszę św. w intencji zmarłych pracowników i studentów z naszego Wydziału. Msza zostanie odprawiona 4 listopada 2014 r. w kaplicy uniwersyteckiej przy ul. Dewajtis 5 o godz. 10.30.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach