Wykład otwarty prof. dr. hab. Mirosława Sadowskiego

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, ma zaszczyć zaprosić wszystkich Państwa na wykład otwarty, który wygłosi dr hab. Mirosław Sadowski prof. UWr, na temat "Małżeństwo w prawie islamu". Odbędzie się on 19.03 o godzinie 13:15 w sali 225 na kampusie przy ulicy Dewajtis 5. Czytaj dalej

Mediacje w sprawach cywilnych oraz kanonicznych - Warsztaty

W załączeniu zamieszczamy plan zajęć warsztatów pt. "Mediacje w sprawach cywilnych oraz kanonicznych"

/do pobrania/

Doktorat ks. Jarosława Janowicza

Dnia 19 lutego 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Jarosława Janowicza. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Działalność ustawodawcza biskupów diecezji elbląskiej w latach 1992-2017”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak i ks. prof. dr hab. Jerzy Adamczyk. Czytaj dalej

Doktorat p. Zuzanny Maj

Dnia 19 lutego 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Zuzanny Maj. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Sakrament chrztu w uchwałach polskich synodów w latach 1999-2017”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Recenzentami rozprawy byli ks. bp. prof. dr. hab. Artur Miziński i ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz. Czytaj dalej

Ankieta zajęć dydaktycznych - semestr zimowy 2018/2019

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Czytaj dalej

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 1 lutego 2019 roku (godz. 00.01) do dnia 25 lutego 2019 roku (godz. 23.59). Czytaj dalej

Plan zajęć w II semestrze

Uprzejmie informujemy, że został już zamieszczony w odpowiednich zakładkach plan studiówna na II semestr br. akademickiego.

Doktorat ks. Daniela Klimkiewicza

Dnia 15 stycznia 2019 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr Daniela Klimkiewicza. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939”.

Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut. Czytaj dalej

Wykłady z Profesorami z zagranicy - środa 9 stycznia 2019

Dnia 9 stycznia 2019 r. (środa) wykłady z profesorami z zagranicy rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

 

328 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

321 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

227/A - Prof. Damian Nemec.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach