Konferencja Naukowa "Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka. Spojrzenie interdyscyplinarne"

Wydział Teologiczny - Zakład Teologii Praktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJIĘ INTERDYSCYPLINARNĄ:

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na zmieniające się egzystencjalne postawy człowieka.

Spojrzenie interdyscyplinarne.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w formie online za pośrednictwem Microsoft Teams, godz. 9:00 – Otwarcie konferencji.

Link do konferencji:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ5Y2JmYTctYmJmMS00YzU5LTgyNWItNzM3NDAwOWE0ZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22d6e42f13-cddd-4f8a-b390-09d446a84468%22%7d Czytaj dalej

Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła"

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2021 r. w formie hybrydowej /załącznik: program konferencji/.

Czytaj dalej

Strona Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na portalu Facebook

Strona Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na portalu Facebook

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została oficjalna strona Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na portalu Facebook.

Strona jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/wpkuksw

Serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania naszej nowej strony. Mamy nadzieję, że będzie ona sprawnym sposobem komunikacji ze Studentami, Pracownikami i Absolwentami WPK, a także ważnym środkiem promocji naszego Wydziału.

Wirtualny Dzień Otwarty UKSW

Wirtualny Dzień Otwarty UKSW

Już 9 kwietnia 2021 roku odbędzie się Dzień Otwarty UKSW. Tego dnia wystartuje specjalna strona internetowa, na której znajdą się informacje dotyczące studiów na UKSW.

Kandydaci dowiedzą się m.in. jakie kierunki można studiować na naszej Uczelni, dlaczego warto wybrać UKSW i jak wygląda proces rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Oprócz tego, na stronie pojawią się liczne filmiki prezentujące Uniwersytet, a także wywiady ze studentami i absolwentami.

Już teraz można zapisać się na newsletter dla kandydatów na stronie: www.dzienotwarty.uksw.edu.pl

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/450480746096153
 
Zapraszamy na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

 

Msza Święta w intencji ś.p. Tomasza Kowalczyka

Zmarł Pan Tomasz Kowalczyk - dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie

Z przykrością informujemy, że w dniu 9 marca 2021 roku zmarł Pan Tomasz Kowalczyk - dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie.

Pan Tomasz Kowalczyk był bardzo zaangażowany we współpracę z Uczelnią i Wydziałem Prawa Kanonicznego. Dzięki Jego staraniom doszło do podpisania umów o współpracę naukowo – dydaktyczną z kilkoma wydziałami UKSW, w tym także z naszym Wydziałem. W PLO im. bł. ks. R. Archutowskiego uruchomione zostało także Koło Prawnicze, prowadzące (we współpracy ze Studencką Poradnią Prawną WPK UKSW) cotygodniowe lekcje z zakresu prawa dla uczniów.

Dzięki tej współpracy i osobistej rekomendacji Pana Tomasza Kowalczyka liczne grono uczniów PLO im. bł. ks. R. Archutowskiego stało się studentami UKSW, w tym naszego Wydziału.
Czytaj dalej

XI Ogólnopolski Konkursu Prawa Kanonicznego

10 marca 2021 r. odbył się XI Ogólnopolski Konkursu Prawa Kanonicznego. Konkurs odbył się na platformie Teams. Wydarzenie było przygotowane przez Koło Studenckie Utriusque Iuris Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Tematem tegorocznego konkursu były: „Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary”.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej Księdza mgra lic. Dawida Kamila Pietrasa

Szanowni Państwo,

zapraszamy na  publiczną obronę rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Dawida Kamila Pietrasa, pt.: „Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim

Aby wziąć udział w publicznej obronie, która będzie odbywała się zdalnie, prosimy wejść w poniższy link. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, zatwierdzić dane i dołączyć do wydarzenia.

Link do wydarzenia:

https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=ed259ad715af45b35b42a3b3129278341

 

Zawiadomienie

Kody dotyczące nazw przedmiotów

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę zapoznać się z kodami przedmiotów przypisanych do stworzonych w systemie MSTeams zespołów przedmiotowych:

studia stacjonarne specjalność kanoniczna-cywila

studia stacjonarne specjalność administracyjno-sądowa

studia doktoranckie rok III

kurs dokształcający Trzeci cykl dla doktorantów

studia niestacjonarne

studia podyplomowe

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach