Rekrutacja na studia niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, że do 10 października 2014 roku trwa rekrutacja na kierunek prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

Przyjmowanie dokumentów do 10 października 2014 roku w sekretariacie dziekanatu, ul. Dewajtis 5, pok. 047, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji UKSW i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Zapraszamy!

Rekrutacja uzupełniająca na studiach stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że na kierunku

prawo kanoniczne ? specjalność kanoniczno-cywilna (jednolite magisterskie)
prawo kanoniczne ? specjalność kanoniczna (jednolite magisterskie)

przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej: Czytaj dalej

Kongres Prawa Kanonicznego Waszyngton

W dniach 17-21 września 2014 r. w Waszyngtonie (USA) odbył się XV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego. Kongres, poświęcony był tematowi: ?Przestępstwo i kara. Natura, problemy i perspektywy kanonicznego prawa kanonicznego i jego relacja do prawa państwowego?. W Kongresie uczestniczyli pracownicy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW: dziekan ks. prof. Henryk Stawniak, ks. prof. Wojciech Góralski i ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, ks. prof. Tomasz Gałkowski, ks. prof. Grzegorz Leszczyński i ks. dr Tomasz Białobrzeski. Ks. prof. Wojciech Góralski i ks. dr hab. Czytaj dalej

Studenci I roku studiów stacjonarnych : zaproszenie na szkolenia

Szanowni studenci I roku studiów stacjonarnych Wydziału Prawa kanonicznego,
W dniu 26 września 2014 roku zapraszamy wszystkich Państwa do sali 227 na ul. Dewajtis 5 na Dzień Organizacyjny na WPK:
10-11:00 ? spotkanie z dziekanami Wydziału;
11:15-12:15 ? szkolenie z Samorządem Studentów UKSW;
12:30-15:15 ? szkolenie z BHP.
Szkolenia są obligatoryjne z wpisem do systemu usos i wszyscy studenci pierwszego roku studiów są zobligowani wziąć w nich udział.
Serdecznie zapraszamy,
Dziekanat WPK UKSW

Studia doktoranckie

Przypominamy, że jeśli ktoś pragnie rozpocząć studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w roku akademickim 2014/2015, najpóźniej do dnia 29 sierpnia należy dokonać rejestracji za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanoniczne ogłasza listy  zakwalifikowanych kandydatów na studia z prawa kanonicznego:

- specjalność kanoniczo-cywilna

- specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)

  Czytaj dalej

Podziękowanie i życzenia Księdza Dziekana

Serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom i Paniom w Sekretariacie za całoroczny trud i współpracę. Dziękuję prodziekanowi, kierownikom: studiów doktoranckim, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Sekretarzy Rady Wydziału. Słowa uznania i podziękowania adresuję do członków komisji senackich i wydziałowych. Pragnę też wyrazić uszanowanie i słowo dziękuję wszystkim zaangażowanym w redakcjach naszych czasopism wydziałowych tj.: Prawo Kanoniczne, Ius Matrimoniale i Annuarium Juridicum. Dziękuję również Studentom i Doktorantom ? członkom Rady Wydziału - za sumienne wypełnianie tego obowiązku i miłą współpracę. Słowa podziękowania również kieruję pod adresem osób zaangażowanych w sympozjach wydziałowych i konkursach, pracujących w samorządzie studenckim i doktoranckim, oraz poradni prawnej. Bóg zapłać za pracę i współpracę. Życzę Państwu dobrego odpoczynku i pięknego urlopu. Dziekan WPK

Czytaj dalej

Sprawozdanie z Uroczystości Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

Dnia 14 czerwca 2014 roku w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW odbyła się Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego. W Uroczystości udział wzięli: Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak, Prodziekan ds. studenckich ? Ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior, Pracownicy Wydziału, Studenci V roku, członkowie ich Rodzin oraz Przyjaciele. 
Uroczystość rozpoczęła pieśń Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab.

Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

W imieniu całej Społeczności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW uprzejmie zapraszamy na Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączoną z rozdaniem symbolicznych dyplomów. Uroczystość odbędzie się 14 czerwca 2014 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5.

Promocje doktorskie na Wydziale Prawa Kanonicznego

W święto naszego Uniwersyteu, tj. 28 maja 2014 r., dokonała się również promocja nowych doktorów.
Z Wydziału Prawa Kanonicznego następujące osoby otrzymały dyplomy doktorskie:
ks. dr ŁUKASZ IRENEUSZ BURCHARD (promotor: ks. prof. dr hab. GRZEGORZ LESZCZYŃSKI); ks. dr WOJCIECH LESZEK PASZKO (promotor: ks. prof. dr hab. WOJCIECH NECEL); 
ks. dr KRZYSZTOF EDWARD SZERSZEŃ (promotor: ks. prof. dr hab.: JÓZEF KRUKOWSKI). Serdecznie gratulujemy.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach