Konkurs Prawa Kanonicznego

W środę 20 marca 2013 r., o godz. 11.00 w Auli Jana Pawła II w kampusie przy ul. Dewajtis 5, z inicjatywy studentów WPK UKSW, odbędzie się Konkurs Prawa Kanonicznego. Ma on na celu pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów prawnych oraz szerzenie świadomości prawnej z zakresu prawa kanonicznego, jak również integrację środowisk akademickich. Organizowany jest cyklicznie i w poprzednich latach był ogromnym sukcesem. Czytaj dalej

Spotkanie Rady Wydziału z ks. Rektorem

W minionym tygodniu 12 marca br. odbyła się Rada Wydziału Prawa Kanonicznego. W pierwszej części Rady uczestniczyli ks. Rektor UKSW prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i Kolegium Rektorskie. Ks. Rektor przedstawił sytuację naszego Uniwersytetu, jak również wskazał na perspektywy rozwoju Uniwersytetu i Wydziału Prawa Kanonicznego.

Wykłady gościnne prof. Jesu Pudumai Doss

W minionym tygodniu od 11 do 15 marca odbyły się wykłady gościnne z kanonicznego prawa małżeńskiego. Ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss (SDB) z Rzymu podjął w nich zagadnienia z zakresu rozwiązania węzła małżeńskiego (kann. 1141-1150, KPK 1983); wraz z przybliżeniem doktryny ukazał zarazem praktykę Trybunałów Kurii Rzymskiej w tym zakresie. W wykładach uczestniczyli głównie doktoranci z naszego Wydziału, jak również studenci IV i V roku studiów.

Legitymacje studenckie

KOMUNIKAT
Dziekanat Wydziału Prawa Kanonicznego przypomina, że w dniu 31 marca 2013 upływa termin ważności legitymacji studenckich.
Doktoranci mają ważne legitymacje do dnia 30 września 2013.

Wyklady prof. Pudumai Doss w j. angielskim

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje wykłady gościnne z kanonicznego prawa małżeńskiego. Tytuł wykładów: Dissolution of the Bond (cc. 1141-1150 CIC 1983): norms of the canon law and practice of the Tribunals Roman Curia. Będą one głoszone w języku angielskim. Prowadzić je będzie ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB. Pochodzi z Indii, pracuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Universit? Pontificia Salesiana w Rzymie.
Wykłady odbywać się będą codziennie w dniach od 11 do 15 marca 2013 roku w godzinach 16.45-20.00, sala 052. Czytaj dalej

Rejestracja na zajęcia

Szanowni studenci I-V roku studiów dziennych WPK!
W dniu 31.01.2013 roku o godzinie 22:00 zostaje uruchomiona rejestracja na zajęcia (wykłady i ćwiczenia); monografy oraz konwersatoria. Rejestracja będzie aktywna do dnia 14.02.2013 roku do godziny 22:00.
Życzymy  powodzenia!
Dziekanat WPK

Doktor WPK - ks. Piotr Sawczuk - mianowany biskupem

Z radością informuję, że doktor naszego Wydziału, ks. Piotr Sawczuk w dniu 19 stycznia 2013 roku, został mianowany przez Papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.
Biskup nominat w roku 1996 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy pt. Communicatio in sacris w kanonicznym prawie karnym, której promotorem był ks. prof. Jerzy Syryjczyk.
W imieniu Pracowników, studentów i doktorantów WPK gratuluję ks. dr. Piotrowi Sawczukowi nominacji biskupiej i życzę owocnej posługi.
Dziekan WPK

Wykłady: Jesu Pudumai Doss

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje wykłady gościnne z kanonicznego prawa małżeńskiego. Wykłady wygłosi ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB,  w dniach 11-15 marca 2013. Tytuł wykładów: Dissolution of the Bond (cc. 1141-1150 CIC 1983): norms of the canon law and practice of the Tribunals Roman Curia. Będą one głoszone w języku angielskim. Ks. prof. M. J. Czytaj dalej

Spotkanie pracowników 7 stycznia

Spotkanie z Dziekanami w dniu 7 stycznia 2013 r.
Serdecznie zapraszam Pracowników Niesamodzielnych na spotkanie w dniu 7.01.2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 sala 052.
Obecność obowiązkowa między innymi z uwagi na szkolenie przez specjalistów CSI.
Z życzeniami Noworocznymi i serdecznymi pozdrowieniami.
Dziekan WPK

Życzenia na Boże Narodzenie 2012

Wszystkim drogim Profesorom, Pracownikom i Studentom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia radości i nadziei, jakie rodzi w nas Wcielony Bóg.
Niech ta co roku przeżywana tajemnica wiary przenika i kształtuje coraz pełniej nasze serca, życie i poszukiwania naukowe; niech się stanie lampą oświecającą nasze ścieżki i źródłem siły do wypełniania naszych zadań.
    Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami
        W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
            Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach