Zebranie Wydziałowej Rady Studentów

10 grudnia o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie Wydziałowej Rady Studentów. Spotykamy się pod dziekanatem. Osoby, które są chętne do działania i mają ciekawe pomysły zapraszamy do pomocy oraz do uczestnictwa w zebraniu!
Prezydium WRS WPK UKSW

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Prawa Polskiego. Od Kandydata oczekuje się znajomości prawa cywilnego, umiejętności analizy przepisów, konfrontacji przepisów z orzecznictwem, literaturą oraz kontrowersjami, jakie zarysowały się na ich tle, zaprezentowanie poglądów wyrażonych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie i koordynacji procesu dydaktycznego w opisanym zakresie. Czytaj dalej

Nagroda Pro Redemptione dla ks. prof. Janusza Gręźlikowskiego

Po raz pierwszy wręczono nagrody PRO REDEMPTIONE ustanowione przez Redakcję kwartalnika ?Homo Dei" oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei - w trzech kategoriach: za współpracę z kwartalnikiem, za troskę o formację kapłanów oraz dla młodych teologów.

Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje konferencję doktorantów pt.: Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła. Sympozjum odbędzie się 30 maja 2015 roku. Do wygłoszenia referatów zapraszamy doktorantów roku I, II oraz III. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 listopada 2014 roku na adres mailowy: utriusque.iuris@onet.eu. Więcej informacji na temat konferencji.

Wykład ks. prof. Libero Gerosa

Wydział Prawa Kanonicznego zaprasza na wykład ks. prof. Libero Gerosa pod tytułem: "Diritto universale e particolare alla luce dell'ermeneutica di san Giovanni Paolo II". Wykład odbędzie się 20 listopada br. w auli Jana Pawła II przy ul Dewajtis 5 w Warszawie, w godzinach 10.00-13.00.

Msza za zmarłych pracowników i studentów Wydziału Prawa Kanonicznego

Profesorów i studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW zapraszamy na Mszę św. w intencji zmarłych pracowników i studentów z naszego Wydziału. Msza zostanie odprawiona 4 listopada 2014 r. w kaplicy uniwersyteckiej przy ul. Dewajtis 5 o godz. 10.30.

Zaproszenie na konferencję: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW  ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych.
Konferencja odbędzie się w czwartek 23 października 2014 r. w  auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Rejestracja na lektoraty

Uprzejmie prosimy studentów I roku studiów stacjonarnych o obowiązkowe zrobienie testu poziomującego w zakresie wybranego lektoratu i dokonanie rejestracji do grup. Natomiast studentów stacjonarnych z wyższych lat o rejestrację na kontynuację lektoratu. Szczegółowe informację dotyczące rejestracji znajdują się na stronie http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, że do 10 października 2014 roku trwa rekrutacja na kierunek prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

Przyjmowanie dokumentów do 10 października 2014 roku w sekretariacie dziekanatu, ul. Dewajtis 5, pok. 047, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji UKSW i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Zapraszamy!

Rekrutacja uzupełniająca na studiach stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że na kierunku

prawo kanoniczne ? specjalność kanoniczno-cywilna (jednolite magisterskie)
prawo kanoniczne ? specjalność kanoniczna (jednolite magisterskie)

przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej: Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach