Doktoranci WPK - stypendium projakościowe

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania stypendium projakościowego (9 miesięcy; tj. od stycznia do września 2012 r.). Proszę więc o składanie wniosków w tej sprawie, aby Komisja Stypendialna mogła dokonać podziału funduszy na poszczególne osoby. Zasady przydzielania w/w stypendium i wnioski znajdują się na stronie internetowej naszego Wydziału /Doktoranci > Stypendium/. Istnieje możliwość przyznania stypendium nawet dla 25 osób.
Ks. Prof. Dr Hab. Józef Wroceński Dziekan WPK

Graduacja 2012

Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW połączone z rozdaniem symbolicznych dyplomów. Uroczystość odbędzie się 16 czerwca 2012 r. (sobota) o godz. 10.00 (aula Jana Pawła II; nowy budynek; ul. Dewajtis 5).

Wybór Prodziekana WPK

Kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. UKSW dra hab. Wiesława Kiwiora na urząd Prodziekana WPK UKSW na kadencję 2012 - 2016 r.  Gratulujemy.

 

Rekrutacja do programu "Mentor"

Trwa rekrutacja do programu "Mentor". Program dotyczy pomocy studentom przyjeżdżającym na UKSW w przyszłym roku akademickim (2012/13). Mentor to osoba, która opiekuje się Erasmusem przyjeżdżającym do Warszawy. Pomaga mu załatwiać formalności, zapoznaje go z uczelnią i najważniejszymi miejscami w mieście. Szczegóły:http://www.uksw.esn.pl

Wybór Dziekana WPK

Kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. UKSW dra hab. Henryka Stawniaka na urząd Dziekana WPK UKSW na kadencję 2012 - 2016 r. Gratulujemy.

"Brama do wolności" - konferencja poświęcona 3 pielgrzymce Jana Pawła II do Polski

W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą wizyty papieskiej w Polsce w 1987 r.,  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt.: ?Brama do wolności", poświęconą III pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1987 r. Konferencja odbędzie się 25 maja 2012 r. w godzinach 10.00-16.30 w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 w Warszawie. Wśród prelegentów znajdą się prof. Gonzalo Larios Mengotti z Chile; ks. Czytaj dalej

Wybory do Parlamentu Samorządu Studentów.

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu informuje, że ruszyła rejestracja kandydatów na wybory do Parlamentu Samorządu Studentów. Zapraszamy każdego studenta zainteresowanego do wystartowania w wyborach. Więcej informacji o wyborach, jak również konieczne przy rejestracji załączniki dostępne są na stronie:www.samorzad.uksw.edu.pl  Czytaj dalej

"Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim" - konferencja 25 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową pt. ?Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim?, która odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II; ul. Dewajtis 5. >>program

?Zdrowe rozwiązanie na sesję? ? profesjonalny warsztat dla studentów UKSW

Chcesz dobrze przygotować się do sesji? Nie chcesz już ?zdać, zaliczyć i zapomnieć?? Masz problemy z zapamiętaniem dat, nazwisk, terminów, trudnych wyrazów i ich definicji? Chcesz dowiedzieć się jaka jest najlepsza dieta  dla Twojego mózgu? Chcesz zaoszczędzić swój czas w przygotowaniu do egzaminów i nauczyć się tworzyć  oraz korzystać z map myśli? Czytaj dalej

Sekcja Sądowa i Penitencjarna OMERTA zaprasza na konferencję

W imieniu Sekcji Sądowej i Penitencjarnej OMERTA KNSP UKSW gorąco zapraszamy pracowników naukowych oraz studentów na konferencję pt. ?UMYSŁ PRZESTĘPCY ? ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ZACHOWANIA U SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW? dnia 16 kwietnia 2012 roku o godz. 10:00. PROSIMY O WYSŁANIE ZGŁOSZEŃ WRAZ Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM NA ADRES: umyslprzestepcy@gmail.com Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach