Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok 2015/2016

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016
Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego 2015 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 16 lutego 2015 roku (godz.

Rejestracja na zajęcia I-IV Rok WPK

W dniu 10.02.2015 roku o godzinie 21:00 rozpocznie się rejestracja na zajęcia dla I-IV roku WPK, będzie aktywna do 15.02.2015 roku do godziny 21:00. Życzymy powodzenia. Dziekanat

Nadanie tytułu profesorskiego Ks. Henrykowi Stawniakowi

Kancelaria Prezydenta RP. pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. poinformowała, że Prezydent RP. p. Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. nadał ks. dr. hab. Henrykowi Stawniakowi, prof. UKSW, tytuł profesora nauk prawnych. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych ks. Dziekana. Wydarzenie to jest wielką radością dla Pracowników i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Kurs dokształcający: Małżeństwa Mieszane

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Małżeństwa mieszane. Zajęcia trwają jeden semestr: 5 spotkań sobotnich: 21 luty 2015 r., 21 marca 2015 r., 11 kwietnia 2015 r.,  16 maja 2015 r. oraz 13 czerwca 2015 r. Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie. Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo ! 
Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2015 życzę Wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom, aby orędzie świąteczne z mocą przemieniało nasze życie, nadając mu nowy sens, rozniecało iskrę nadziei i uzdatniało do miłości.
Chrystus-Słowo niech przemawia do nas w głębi naszych serc i w każdej działalności, którą podejmujemy, oraz darzy swoim błogosławieństwem, byśmy nie ustawali w czynieniu dobra.
ks. Henryk Stawniak dziekan WPK

Sesja naukowa

W dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali 328 odbędzie się sesja naukowa poświęcona tezie pracy habilitacyjnej i dorobkowi naukowemu ks. dr Marka Stokłosy.

Kurs dokształcający: Procedury prawno-karne w instytutach życia konsekrowanego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Procedury prawno-karne w instytutach życia konsekrowanego. Zajęcia odbywają się w trzy soboty w godz. 9.00-15.00: 7 marca 2015 r., 25 kwietnia 2015 r. oraz 13 czerwca 2015 r.

Kurs dokształcający: Prawa i obowiązki wiernych we wspólnocie Kościoła

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym dla Seniorów: Prawa i obowiązki wiernych we wspólnocie Kościoła. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.30: 21 lutego 2015 r., 7 marca 2015 r., 21 marca 2015 r., 11 kwietnia 2015 r., 25 kwietnia 2015 r., 16 maja 2015 r.

Zebranie Wydziałowej Rady Studentów

10 grudnia o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie Wydziałowej Rady Studentów. Spotykamy się pod dziekanatem. Osoby, które są chętne do działania i mają ciekawe pomysły zapraszamy do pomocy oraz do uczestnictwa w zebraniu!
Prezydium WRS WPK UKSW

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Prawa Polskiego. Od Kandydata oczekuje się znajomości prawa cywilnego, umiejętności analizy przepisów, konfrontacji przepisów z orzecznictwem, literaturą oraz kontrowersjami, jakie zarysowały się na ich tle, zaprezentowanie poglądów wyrażonych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie i koordynacji procesu dydaktycznego w opisanym zakresie. Czytaj dalej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach