Studia doktoranckie

Przypominamy, że jeśli ktoś pragnie rozpocząć studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w roku akademickim 2014/2015, najpóźniej do dnia 29 sierpnia należy dokonać rejestracji za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanoniczne ogłasza listy  zakwalifikowanych kandydatów na studia z prawa kanonicznego:

- specjalność kanoniczo-cywilna

- specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)

  Czytaj dalej

Podziękowanie i życzenia Księdza Dziekana

Serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom i Paniom w Sekretariacie za całoroczny trud i współpracę. Dziękuję prodziekanowi, kierownikom: studiów doktoranckim, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Sekretarzy Rady Wydziału. Słowa uznania i podziękowania adresuję do członków komisji senackich i wydziałowych. Pragnę też wyrazić uszanowanie i słowo dziękuję wszystkim zaangażowanym w redakcjach naszych czasopism wydziałowych tj.: Prawo Kanoniczne, Ius Matrimoniale i Annuarium Juridicum. Dziękuję również Studentom i Doktorantom ? członkom Rady Wydziału - za sumienne wypełnianie tego obowiązku i miłą współpracę. Słowa podziękowania również kieruję pod adresem osób zaangażowanych w sympozjach wydziałowych i konkursach, pracujących w samorządzie studenckim i doktoranckim, oraz poradni prawnej. Bóg zapłać za pracę i współpracę. Życzę Państwu dobrego odpoczynku i pięknego urlopu. Dziekan WPK

Czytaj dalej

Sprawozdanie z Uroczystości Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

Dnia 14 czerwca 2014 roku w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW odbyła się Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego. W Uroczystości udział wzięli: Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak, Prodziekan ds. studenckich ? Ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior, Pracownicy Wydziału, Studenci V roku, członkowie ich Rodzin oraz Przyjaciele. 
Uroczystość rozpoczęła pieśń Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab.

Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

W imieniu całej Społeczności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW uprzejmie zapraszamy na Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego połączoną z rozdaniem symbolicznych dyplomów. Uroczystość odbędzie się 14 czerwca 2014 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW przy ulicy Dewajtis 5.

Promocje doktorskie na Wydziale Prawa Kanonicznego

W święto naszego Uniwersyteu, tj. 28 maja 2014 r., dokonała się również promocja nowych doktorów.
Z Wydziału Prawa Kanonicznego następujące osoby otrzymały dyplomy doktorskie:
ks. dr ŁUKASZ IRENEUSZ BURCHARD (promotor: ks. prof. dr hab. GRZEGORZ LESZCZYŃSKI); ks. dr WOJCIECH LESZEK PASZKO (promotor: ks. prof. dr hab. WOJCIECH NECEL); 
ks. dr KRZYSZTOF EDWARD SZERSZEŃ (promotor: ks. prof. dr hab.: JÓZEF KRUKOWSKI). Serdecznie gratulujemy.

Promocje habilitacyjne na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW

W trakcie święta naszego Uniwersytetu, tj. 28 maja 2014 r., Jego Magnificencja Rektor wręczył wraz z Dziekanami poszczególnych Wydziałów dyplomy doktora habilitowanego. 
Z Wydziału Prawa Kanonicznego były to następujące osoby: p. dr hab. ANNA GOŁĘBIOWSKA, ks. dr hab. ARKADIUSZ DOMASZK; ks. dr hab. ROBERT JÓZEF KANTOR; ks. dr hab. BARTOSZ SZYMON NOWAKOWSKI; ks. dr hab. PIOTR MACIEJ STECZKOWSKI. Serdecznie gratulujemy.

Pracownicy Wydziału Prawa Kanonicznego wyróżnieni Medalem Edukacji Narodowej

Z racji święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które tradycyjnie przypada w rocznicę śmierci Patrona Uczelni, tj. 28 maja, niektórzy pracownicy zostali wyróżnieni.
Pan Profesor Jerzy Cytowski, Prorektor ds. finansowych i infrastruktury wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej Pracownikom dydaktyczno - naukowym Uczelni wyróżnionym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Z Wydziału Prawa Kanonicznego były to następujące osoby:
KS. DR HAB. TOMASZ GAŁKOWSKI,PROF. UKSW; KS. DR HAB. MAREK SAJ,PROF. UKSW; KS.

Kurs dokształcający Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym:
Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie.

Studia podyplomowe Sądownictwo i Administracja w Kościele

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w V edycji rocznych Studiów Podyplomowych:
Sądownictwo i Administracja w Kościele.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach