Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2012/2013, która odbędzie się 4 października 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00, w Auli im. Roberta Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, na terenie kampusu im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka. Czytaj dalej

Debata "Kościół wobec świata"

Zapraszamy na debatę pt. "Kościół wobec świata"organizowaną przez Fundację im. Stefana Batorego w dniu 10 października 2012 r. Czytaj dalej

Informacja dla studentów I roku

Spotkanie z Dziekanem WPK oraz rozdanie legitymacji studenckich studentom I roku odbędzie się 26 września 2012 roku o godz. 10.00 - 11.00 w sali 227 (Kampus na Dewajtis). Obligatoryjne szkolenie BHP  dla studentów I roku odbędzie się 26.09.2012 roku w Auli Jana Pawła II (Kampus na Dewajtis) w godzinach: 11-13.30. Odbiór legitymacji w Dzekanacie po 13.30.

YOUNG STARTER ? Głodni Sukcesu!

Jeszcze do 15 września można się zarejestrować do udziału w polskiej edycji ?Young Starter - Głodni Sukcesu!? (www.youngstarter.pl). Young Starter ma ułatwić młodym ludziom start na rynku pracy oraz zakładanie własnych firm. Czytaj dalej

Doktoranci WPK - stypendium projakościowe

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania stypendium projakościowego (9 miesięcy; tj. od stycznia do września 2012 r.). Proszę więc o składanie wniosków w tej sprawie, aby Komisja Stypendialna mogła dokonać podziału funduszy na poszczególne osoby. Zasady przydzielania w/w stypendium i wnioski znajdują się na stronie internetowej naszego Wydziału /Doktoranci > Stypendium/. Istnieje możliwość przyznania stypendium nawet dla 25 osób.
Ks. Prof. Dr Hab. Józef Wroceński Dziekan WPK

Graduacja 2012

Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Pożegnanie Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW połączone z rozdaniem symbolicznych dyplomów. Uroczystość odbędzie się 16 czerwca 2012 r. (sobota) o godz. 10.00 (aula Jana Pawła II; nowy budynek; ul. Dewajtis 5).

Wybór Prodziekana WPK

Kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. UKSW dra hab. Wiesława Kiwiora na urząd Prodziekana WPK UKSW na kadencję 2012 - 2016 r.  Gratulujemy.

 

Rekrutacja do programu "Mentor"

Trwa rekrutacja do programu "Mentor". Program dotyczy pomocy studentom przyjeżdżającym na UKSW w przyszłym roku akademickim (2012/13). Mentor to osoba, która opiekuje się Erasmusem przyjeżdżającym do Warszawy. Pomaga mu załatwiać formalności, zapoznaje go z uczelnią i najważniejszymi miejscami w mieście. Szczegóły:http://www.uksw.esn.pl

Wybór Dziekana WPK

Kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. UKSW dra hab. Henryka Stawniaka na urząd Dziekana WPK UKSW na kadencję 2012 - 2016 r. Gratulujemy.

"Brama do wolności" - konferencja poświęcona 3 pielgrzymce Jana Pawła II do Polski

W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą wizyty papieskiej w Polsce w 1987 r.,  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt.: ?Brama do wolności", poświęconą III pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1987 r. Konferencja odbędzie się 25 maja 2012 r. w godzinach 10.00-16.30 w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 w Warszawie. Wśród prelegentów znajdą się prof. Gonzalo Larios Mengotti z Chile; ks. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach