Wykład monograficzny w języku angielskim dla doktorantów

W dniach od 20.11.2017 r. do 01.12.2017 będzie prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego O. prof. James J. Conn, S.J. ze Stanów Zjednoczonych. Poprowadzi on dwa wykłady monograficzne w języku angielskim: jeden dla studentów studiów stacjonarnych, drugi dla doktorantów. Doktoranci uczestniczący w wykładzie są zwolnieni z innych zajęć. Czytaj dalej

Wykład monograficzny w języku angielskim dla studentów studiów stacjonarnych

W dniach od 20.11.2017 r. do 01.12.2017 będzie prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego O. prof. James J. Conn, S.J. ze Stanów Zjednoczonych. Poprowadzi on dwa wykłady monograficzne w języku angielskim: jeden dla studentów studiów stacjonarnych, drugi dla doktorantów. Studenci uczestniczący w wykładzie są zwolnieni z innych zajęć. Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2017/2018. Czytaj dalej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 23 września 2017 r. ks. Józef Wroceński SCJ otrzymał tytuł profesora nauk prawnych

Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński SCJ od 1982 r. prowodzi zajęcia w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, a od 1983 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK, obecnie UKSW. Od 1986 r. sprawował funkcję sekretarza, następnie Zastępcy Redaktora Naczelnego a od 2009 r. Redaktora Naczelnego kwartalnika Prawo Kanoniczne. Ponadto pełni rolę Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „Kościół i Prawo” oraz jest członkiem kilkunastu innych Redakcji i Rad Naukowych czasopism naukowych. Czytaj dalej

Wysoka ocena Wydziałów UKSW

Trzy Wydziały UKSW otrzymały ocenę A w najnowszej ocenie parametrycznej uczelni wyższych. Tym samym nasz Uniwersytet wzmacnia swoją pozycję wśród jednostek naukowych.

Dotychczas dwie jednostki UKSW mogły się pochwalić wysoką kategorią A: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Teologiczny. W najnowszej parametryzacji, ocenę A uzyskał również Wydział Nauk Humanistycznych. Czytaj dalej

Pogrzeb śp. Dominika Kajetana Skoczka

Student Wydziału Prawa Knonicznego UKSW – rok IV w roku akad. 2017/2018
Zmarł tragicznie w dniu 10.10.2017 r.

Pogrzeb odbędzie się 23.10.2017 r. o godz. 13.15 w Kościele pw. św. Ignacego na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku"

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową "Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku".

Konferencja odbędzie się dnia 9 listopada 2017 roku, w Auli Jana Pawła II, na kampusie przy ul. Dwajtis 5 w godzinach 9:15 - 15:30. Informacje oraz plan konferencji znajduje się tutaj.

Spotkanie Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW

Uprzejmie informujemy, że spotkanie członków Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW odbędzie się  w dniu 19 października 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali 114. Celem spotkania jest m.in. wybór zarządu Poradni na rok akademicki 2017/2018, ustalenie terminów dyżurów oraz innych działań podejmowanych przez Poradnię w najbliższych miesiącach. Na spotkanie zapraszamy także studentów WPK pragnących włączyć się w działalność Studenckiej Poradni Prawnej.

Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne

Trwa, do wyczerpania limitu pozostałych miejsc, rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne, kierunek prawo kanoniczne. Zakończenie rejestracji 15.10.2017 r., natomiast ostateczny termin składania dokumentów to 17.10.2017 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność składanych dokumentów, które należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, w godzinach od 8.00 do 15.00

Odowłane zajęcia w dniach 03.10-06.10.2017 roku

Dziekanat WPK informuje, że w dniach 03.10-06.10.2017 roku zostają odwołane zajęcia prowadzone przez następujacych Profesorów:

1) Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski;

2) Ks. prof. dr hab.Ginter Dzierżon (nie dotyczy studiów doktoranckich);

3) Ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz Domaszk;

4) S. prof. UKSW  dr hab. Bożena Szewczul;

5) Ks. dr  Tomasz Białobrzeski.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach