Przedłużona rejestracja na studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Ze względu na spore zainteresowanie studiami niestacjonarnymi, zapisy będą możliwe do dnia 15.10.2018 roku do godziny 23:59.

Kurs - Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego

W załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące kursu dokształcającego Ochrona danych osobowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego /Informacje/

Przedłużona rejestracja na studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele

Szanowni Państwo,

Ze względu na spore zainteresowanie studiami podyplomowymi, zapisy na studia podyplomowe będą możliwe do dnia 10.10.2018 roku do godziny 22:00.

Rekrutacja studentów i doktorantów WPK UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2018 roku uruchomiona zostanie druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 1 października 2018 roku (godz. 00.01) do dnia 11 października 2018 roku (godz. 23.59). Czytaj dalej

Uaktualnienie planu zajęć

W odpowiednich zakładkach:

(Studenci - Studia stacjonarne, Studenci -Studia niestacjonarne, Doktoranci)  został uaktualniony plan zajęć.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach